Hoe de juiste werknemers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek!

Het vinden en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Heeft jouw huidige personeelsbestand de optimale samenstelling voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen jouw bedrijf? Is er voldoende instroom van werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid. En daar hebben zij jouw inzichten voor nodig!

Weknemers in rood bloembollenveld

Waarom deelnemen aan het Arbeidsmarktonderzoek?

Door deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek draag je bij aan een gedegen inzicht in de gehele agrarische en groene sector, inclusief jouw eigen bedrijf en sector. De input van werkgevers is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Daarmee kan Colland Arbeidsmarkt de bedrijven en sector nog beter ondersteunen.

Jouw deelname telt!

Om representatieve resultaten te verkrijgen, heeft Colland de deelname van voldoende bedrijven uit onze sectoren nodig. Deze ervaringen en inzichten zijn waardevol om een nauwkeurig beeld te schetsen van de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen in de arbeidsmarkt. De vragenlijst is, op veler verzoek, ingekort tot 15 minuten zodat je minder tijd kwijt bent.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Colland Arbeidsmarkt heeft in samenwerking met sociale partners de handen ineengeslagen met gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research om gezamenlijk de arbeidsmarkt in kaart te brengen. De privacy staat hierbij centraal: de enquête-uitkomsten worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. Bedrijfsgegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Hoe kun je deelnemen?

In de periode van februari tot en met april 2024 worden bedrijven benaderd via e-mail, brief en/of telefonisch. Deelname wordt enorm gewaardeerd en draagt bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van jouw eigen bedrijf en de sector.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op http://www.collandarbeidsmarkt.nl

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.