Grote stappen in uitvoering aanbevelingen Roemer

De aanbevelingen van de Commissie Roemer om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren worden voorspoedig uitgevoerd, blijkt uit de jaarlijkse jaarrapportage arbeidsmigranten. In 2023 zijn een aantal belangrijke stappen gezet om de misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken: de wet die een toelatingsstelsel voor uitzenders regelt is naar de Kamer gestuurd, en de wet Goed verhuurderschap is in werking getreden. LTO Nederland is als werkgeversorganisatie betrokken bij de monitoring van de uitvoering van de aanbevelingen, en is positief over de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.

Eric Douma, betrokken portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland: “In 2020 zijn veel aanbevelingen gedaan om misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat we met deze programmatische aanpak steeds dichter bij ons doel komen om de positie van internationale werknemers te verbeteren.”

In samenwerking met de regionale LTO-organisaties, vaktechnische organisaties en de Werkgeverslijn draagt LTO bij aan de aanbevelingen waarvoor werkgevers in de land- en tuinbouw aan de lat staan. Belangrijker nog dan de aanbevelingen is het daadwerkelijk terugdringen van misstanden. Douma vervolgt: “Internationale werknemers moeten dat verschil gaan merken. Het is daarom belangrijk dat we dat meetbaar gaan maken.” Daarmee wordt in 2024 een start gemaakt.

Informatievoorziening
In de aanbevelingen wordt ook veel ingezet op de informatievoorziening voor arbeidsmigranten. In Brabant wordt in de vijf arbeidsmarktregio’s een loket geopend en is een mobiel team actief om meertalige informatie en advies over wonen, werken en leven in Noord-Brabant en Nederland te verzorgen. ZLTO en Glastuinbouw Nederland participeren in dit project dat op termijn ook landelijk wordt uitgerold.

Bron: LTO