Aan de slag met de groene persona’s

Laatste update: 31 januari 2023, 12:01

Onderwijs dat past bij jouw werknemers

Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers blijven leren en zich ontwikkelen? Wil je hierover in gesprek met je werknemers gaan maar kun je wel wat tips gebruiken? Met de groene persona’s heb je een instrument in handen om dit gesprek te starten. Op deze pagina leggen we je graag uit wat dit is en wat je ermee kunt!

Groene persona’s

Hoewel iedereen anders is, vond Groenpact vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Elk profiel geeft inzicht in hoe werknemers in hun werk staan, wat ze belangrijk vinden en wat bij ze past qua leren en ontwikkelen.

Als jij weet in welk profiel jouw werknemer valt dan kan dat een leuke start zijn voor een gesprek over persoonlijke ontwikkelingen binnen jouw bedrijf. Een onderwerp wat in deze krappe arbeidsmarkt echt aandacht nodig heeft.

Webinar donderdag 26 januari
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert 26 januari een webinar. Hoe je de groene persona’s kunt inzetten op jouw bedrijf staat daarin centraal.

Soms is het lastig een goede manier van scholing te vinden voor werknemers. Misschien werkt een lange studie niet bij jouw werknemer, maar met deze persona’s kan je het gesprek aan gaan wat dan wel past. Bijvoorbeeld een dagopleiding op het bedrijf zelf, samen met andere collega’s. Of het bezoeken van andere bedrijven.

Diana Eleveld, Adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Test: wat voor type is jouw werknemer?

Groenpact heeft een test ontwikkeld om te ontdekken welke persona het beste aansluit bij jouw werknemer. Of probeer hem zelf en ontdek in welke persona jij het beste past.

Nuchtere Doener

Medewerkers die niet direct gemotiveerd zijn om te leren en ontwikkelen, maar een meer afwachtende houding hebben.

Belangrijk:

 • Zekerheid
 • Vrijheid
 • Collegialiteit
 • Waardering
 • Begeleiding
 • Duidelijkheid

Passende leervormen
Microlearning: kort en snel
Van collega’s op de werkvloer
Korte cursus

Kijk en leer
Laat hen leren door te kijken en doen (praktisch) in plaats van lezen en opdrachten maken (theoretisch)

Stapsgewijs
Vraag niet teveel in één keer, ook al is het verplicht. Geef de medewerker het vertrouwen dat hij/zij het kan door (stapsgewijs) positieve (kleine) leerervaringen te bieden.

Sfeer
Maak het allemaal niet te zwaar, breng het met humor en zorg voor gezelligheid. Liever een energiegevende performer dan een serieuze specialist

Doelgerichte aanpakker

Medewerkers die leren en ontwikkelen vanuit eigen belang en wanneer de omstandigheden daar duidelijk om vragen.

Belangrijk:

 • Uitdaging
 • Beloning
 • Resultaat
 • Doorgroeien
 • Duidelijkheid
 • Snelheid

Passende leervormen
Traditionele (langere) opleidings- of coachingstrajecten
Dagopleiding met certificaat
Externe bedrijfsbezoeken (kijkje in andere keuken)

Concreet aanbod
Een overzichtelijk, inhoudelijk en concreet aanbod. Liefst direct toepasbaar en gekoppeld aan certificaten.

Beloning
Bied een beloning (bonus, salarisverhoging, promotie, extra verantwoordelijkheden). Iets te winnen? Dan komt de doelgerichte aanpakker sneller in actie.

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken. Deze medewerkers zijn over het algemeen operationeel ingesteld en houden van snelheid. Laat ze weten dat ze er ook echt wat voor moeten doen om iets te verdienen.

Ambitieuze carrièremaker

Zelfredzame medewerkers die sterk intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen en duidelijke doelen stellen op dit vlak.

Belangrijk:

 • Vrijheid
 • Afwisseling
 • Inhoudelijke ontwikkeling
 • Autonomie
 • Status
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit

Passende leervormen
(Online) trainingen/cursussen, ook met zelfstudie
Intervisiegroepen en lerende netwerken
Webinars en seminars

Betrokkenheid
Laat hem/haar aansluiten bij interne denktanks met andere gemotiveerde collega’s, tbv toekomstplannen en strategie van het bedrijf.

Doelstellingen
Laat de medewerker zijn/ haar eigen doelstellingen koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen en visie.

Faciliteer
Faciliteer dat de medewerker voldoende in aanraking komt met gelijkgestemden en ambitieuze collega’s. Zowel intern, maar ook buiten de organisatie.

Bewuste ontplooier

Leergierige medewerkers die bewust aan de slag gaan met (persoonlijke) ontwikkeling wanneer er handvatten en tools worden aangereikt.

Belangrijk:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Inkomenszekerheid
 • Inspirerende leider
 • Collegialiteit
 • Werk/privé balans

Passende leervormen
Interne denktanks en masterclasses
Online trainingen/cursussen
Kortdurende trainingen en cursussen (vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling)

Inspirerende visie
Betrek deze medewerker bij de visievorming van de organisatie en het plan om er invulling aan te geven.

Kaders
Geef in ontwikkelgesprekken (geen beoordeling!) duidelijke kaders met voldoende bewegingsvrijheid / ruimte voor autonoom handelen.

Kennisdelen
Stimuleer het intern doorgeven van kennis tijdens interne trainingen of inspiratiesessies door en voor deze medewerkers.

Leer meer over de groene persona’s

Adviseur Marten van Lenthe gaat in gesprek met Marije de Jonge van Groenpact over de groene persona’s. We bespreken de persona’s en vooral de vraag: hoe kun je dit als werkgever inzetten op jouw bedrijf?

Wat is Groenpact?

Deze persona’s zijn ontwikkeld door Groenpact. Groenpact is een platform wat zich bezig houdt met de verbinding tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Dit doen ze voor het hele groene domein, de land- en tuinbouw is daar ook een onderdeel van. Belangrijk vraagstuk van Groenpact is: hoe krijgen én houden we voldoende vakmensen in onze sector?