A1-verloning: oplossing of risico?

Duur 01:02

Tijdens dit webinar bespreken we met Glastuinbouw Nederland, de Sociale Verzekeringsbank en de Nederlandse Arbeidsinspectie de feitelijkheden en praktijksituaties rondom A1-verloning.