#6 Werkgeversjournaal oktober 2021

Duur 8:14

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de huisvesting van internationale werknemers, de eindafrekening van het jaarurenmodel en het motiveren van medewerkers. Onze veelgestelde vraag gaat over geboorteverlof. Deze uitzending sluiten we af met een inspirerende vacaturetekst.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Spreker: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Met dank aan Streekregio Omroep West voor de beelden van de reportage over huisvesting.