#5 Werkgeversjournaal september 2021

Duur 7:25

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de gewijzigde looncijfers van de cao Open Teelten en het corona-steunpakket. Robert Soestman vertelt meer over het werk van de scholingsadviseurs in de agrarische sector en het belang van een leven lang ontwikkelen. We sluiten het journaal af met een vraag & antwoord over oproepkrachten.

Presentatie: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Steve Fok (LTO Nederland), Robert Soesman (Talentboom) en Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).