Geldzorgen bij werknemers

Laatste update: 2 februari 2023, 13:29

Een financieel fitte werknemer is productiever en gelukkiger. Help daarom je werknemers bij geldzorgen en geldzaken! Hoe je dat doet? Herken, bespreek en verwijs! Op deze pagina lees je het belang van dit onderwerp, hoe je signalen herkent en bespreekbaar maakt. Ook krijg je tips om aan de slag te gaan. Je leest meer over hoe je financiële problemen bij werknemers kunt voorkomen en waar je werknemers naar door kunt verwijzen. Op deze pagina vind je een toolkit, e-learning en voorbeelden van andere werkgevers om direct mee aan de slag te gaan. Heb je vragen of opmerkingen bel dan met de adviseurs van de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Op 31 januari 2023 organiseerden we een webinar waarin een expert van het NIBUD vertelt hoe je als werkgever om kunt gaan met geldzorgen bij werknemers. Bekijk het webinar hier terug.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

We zetten wat feiten en cijfers voor je op een rij:

Paprika's sorteren

 • In 2017 had 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen (Nibud), inmiddels is dat gestegen naar circa 80% (Deloitte, juni 2022).
 • Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen extra ziek.
 • Ook zijn ze 20% minder productief.
 • 46% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen.
 • Gemiddeld zoeken mensen pas na 5 jaar hulp, bij circa 40.000 euro schuld.
 • Werknemers met geldzorgen zijn sneller afgeleid door geldstress.
 • Maar bovenal: oog en zorg voor je werknemers is onderdeel van goed werkgeverschap!

Hoe herken ik een werknemer met geldzorgen?

Een werknemer die kampt met geldzorgen herken je vaak aan de volgende signalen:

 • Concentratie problemen
 • Ongeorganiseerd of slordig werken
 • Onverzorgd uitzien
 • Stressgevoelig
 • Loonbeslag/ deurwaarder vraagt om info
 • Vraagt regelmatig om een voorschot van het salaris
 • Werknemer vraag om een lening
 • Regelmatig kort ziekteverzuim

Vermoed je dat jouw werknemer geldzorgen heeft? Doe de check met de signaaltool van Financieel fitte werknemers. De signaaltool bevat een lijst met signalen die kunnen duiden op geldproblemen. Samen met de gesprekshandreiking van het Nibud biedt deze tool professionals een praktisch en compleet hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met mensen bij wie zij geldproblemen vermoeden.

Pioenrozen plukken

Hoe ga ik het gesprek aan?

Het is voor zowel werkgever als werknemer moeilijk om het gesprek aan te gaan over geldzaken en -zorgen. Toch is het belangrijk dat je het gesprek aangaat om stress, ziekteverzuim en concentratieverlies te voorkomen. Hoe pak je dit aan? Financieel fitte werknemers helpt je hierbij met een aantal gesprekstips. Voor een goed voorbeeld van een gesprek kun je ook dit instructiefilmpje bekijken.

Het gesprek-ABC
Handige tips om te onthouden om het gesprek met je werknemer te voeren. Klik hier voor de uitprintbare versie.

Het complete pakket om je goed voor te bereiden

De Gesprekshandreiking van Nibud geeft handvatten om het gesprek aan te gaan en waar nodig door te verwijzen naar verdere hulp. Samen met de Signaalkaart van het Nibud biedt deze tool professionals een praktisch en compleet hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met mensen bij wie zij geldproblemen vermoeden.

Hoe kan ik geldzorgen bij mijn werknemers voorkomen?

Financiële problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan: van moeite met rondkomen tot een echtscheiding of een onverkoopbaar huis met een restschuld. Je kunt als werkgever een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden en financiële stress bij jouw werknemers. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen.

Wees alert op vroege signalen

Door mee te denken bij grote levensgebeurtenissen kun je geldzorgen bij je werknemers helpen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan uit elkaar gaan, een kind krijgen, ziekte, mantelzorg, ontslag of overlijden van de partner. Je kunt je werknemer bijvoorbeeld de checklists van Financieel fitte werknemers geven of een gesprek met een budgetcoach of financieel adviseur aanbieden.

Naast leidinggevenden en HR-professionals kunnen bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts attent zijn op levensgebeurtenissen en andere vroege signalen, zoals geldstress, minder concentratie en (kort) ziekteverzuim. In de signaaltool of de herken- en-verwijskaart van Financieel fitte werknemers staat een overzicht van meer signalen en wat je kunt doen. Het Nibud en diverse budgetcoaches bieden workshops aan om geldzorgen te herkennen en te bespreken.

Mocht je werknemers hebben die laaggeletterd zijn, dan lopen zij een grotere kans op geldzorgen.

Hier vind je meer informatie over laaggeletterde werknemers.

Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken

Op praten over geld en geldzorgen rust vaak een taboe. Door het te bespreken bij het aannemen van een nieuwe werknemer, tijdens de introductiedag voor nieuwe werknemers en tijdens functioneringsgesprekken wordt het makkelijker voor zowel werkgever als werknemer om hierover te praten. Ook kan het helpen om in het teamoverleg kort te vertellen welke hulp beschikbaar is bij geldzorgen.

Sommige werkgevers leggen flyers neer, hangen posters op over hulp bij geldzaken (zie deze toolkit) of ze organiseren inloopspreekuren over geld. Je kunt ook een Nibud geldkrant op maat laten maken voor je werknemers. Of placemats, onderzetters of sleutelhangers laten maken met daarop informatie over geldzaken en het hulpaanbod. Daarnaast kun je ook in je nieuwsbrief of personeelsblad of op je intranet regelmatig aandacht besteden aan geldzaken. Bijvoorbeeld in de Week van het geld (in maart), rondom de belastingaangifte (april), bij de betaling van het vakantiegeld of dertiende maand, feestdagen, overstappen van zorgverzekering (december), en goede voornemens in januari.

Kijk voor meer inspiratie op de Financieel Fit kalender van Doorzaam.

✅ Bied een financiële gezondheidscheck aan

Veel mensen overzien niet welke financiële risico’s ze lopen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen of welk werk ze doen. Je kunt werknemers inzicht geven met een financiële gezondheidscheck.
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Het kan gaan om een check op de huidige situatie, bijvoorbeeld over voldoende buffer, inkomsten en uitgaven op een rij zetten, gebruik van voorzieningen en toeslagen. In dat geval is een gesprek met een budgetcoach aan te raden.

Als het gaat om pensioenkeuzes, de gevolgen van meer of minder werken en het eventuele financieel risico dat de werknemer en het gezin loopt bij levensgebeurtenissen (werkloosheid, scheiding, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden), dan kan een financieel planner daarbij helpen.

️ Verwijs naar websites met informatie over geldzaken

Voor levensgebeurtenissen kunt u werknemers wijzen op de website Wijzeringeldzaken.nl. Daarop staan geldtips voor alle leeftijden en levensgebeurtenissen, zoals samenwonen of trouwen, een kind krijgen,
een huis kopen, scheiden, kinderen die 18 worden of gaan studeren, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Maar ook huishoudboekjes en leren omgaan met geld. De checklist
‘Geldzaken op orde’ helpt bij het op orde houden van inkomsten en uitgaven en het bewaren van overzicht.

Een ander handig hulpmiddel is de Kandoor chatbot voor de beantwoording van allerlei geldvragen.

Neem je iemand in dienst die een uitkering ontving? Dan kan werken grote gevolgen hebben voor het huishoudboekje van uw nieuwe werknemer. De Uitkeringnaarwerk berekenaar van het Nibud geeft inzicht. Eventueel kunt u aanbieden om uw werknemer te helpen bij het beantwoorden van de vragen.

Wil je werknemers op een laagdrempelige manier uitleggen hoe schuldhulpverlening werkt? Gebruik dan de instructie van Steffie. Of de website snapjegeld.nl. Op deze website staat uitgebreide informatie en antwoorden op vragen over geldzaken. Op eenvoudige wijze worden meer dan 400 vragen beantwoord.

Aan de slag!

Jouw werknemers helpen bij geldzaken en zorgen over geld is makkelijker dan je denkt. Financieel fitte werknemers biedt je materialen om binnen jouw organisatie te verspreiden, zowel onder werknemers als leidinggevenden, HR-professionals, de salarisadministratie, bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersonen. Heb je vragen over de materialen? Neem contact met financieel fitte werknemers op via info@wijzeringeldzaken.nl. Maak daarnaast gebruik van de toolkit en e-learning van Financieel fitte werknemers. De e-learning duurt 90 minuten en bevat basiskennis over schulden en de impact ervan op een medewerker.

Ter inspiratie!

Lees hier over voorbeelden van de aanpak van andere werkgevers en sectoren.

Vraag en antwoord

Wat is loonbeslag en wat moet ik daarvoor doen?

Soms worden werkgevers ook geconfronteerd met loonbeslag. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op (een deel van) het loon wanneer een werknemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Adviseur Maartje Jager legt uit wat loonbeslag is en wat er van jou als werkgever verwacht wordt.