Forse hogere vergoeding omzetverlies boeren en tuinders

Aardbeien oogsten

Forse hogere vergoeding omzetverlies boeren en tuinders

Bron: LTO Nederland.nl

Het kabinet kondigt vandaag nieuwe coronasteunmaatregelen aan. Er komt extra steun voor boeren en tuinders in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bovenop de generieke verhoging van deze regeling. Voor de land- en tuinbouw wordt een extra opslag van 21% bovenop het vaste lastenpercentage ingevoerd. Ook zorgt het kabinet ervoor dat de maximale TVL-subsidie van € 330.000 (€ 400.000 bij meer dan 250 medewerkers) ook van toepassing zal zijn op de land- en tuinbouw. Bovendien wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 85%. LTO Nederland herkent als werkgeversorganisatie veel van haar eigen inzet in het nieuwe steunpakket dat fors én gerechtvaardigd is gezien de penibele economische situatie.

“De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel van onze boeren en tuinders. De economische schade is fors, en de uitdaging wordt met de aanhoudende coronamaatregelen steeds groter. Met dit steunpakket heeft het kabinet oog voor de problemen. Het is goed dat er aandacht is voor het belang van de agrarische sector en dat er specifiek op boeren en tuinders gerichte aanpassingen zijn in de steunmaatregelen. Dat betekent fors hogere vergoedingen van het omzetverlies, ook al blijft de impact van de coronacrisis op veel boerengezinnen en de sector in zijn geheel erg zwaar,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Maatwerk voor boeren en tuinders

De bestaande steunmaatregelen sloten vanwege de specifieke kenmerken van land- en tuinbouwbedrijven niet altijd goed aan. In de huidige regeling TVL werd gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20% naar vaste lasten gaat. Dat percentage ligt in werkelijkheid hoger; maatwerk was dus noodzakelijk. Het kabinet komt hieraan tegemoet met een opslag van 21% bovenop het voor de land- en tuinbouw bekende vaste lasten percentage van 20%, dus in totaal 41%.

Verder sloot het maximumbedrag van € 90.000 TVL-tegemoetkoming per kwartaal niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel (grotere) mkb-bedrijven. LTO Nederland pleitte met VNO-NCW en MKB Nederland voor een verhoging van het maximum, in lijn met andere Europese landen. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar € 330.000 voor bedrijven tot 250 medewerkers, en € 400.000 voor grotere bedrijven. Hoewel bedrijven in de land- en tuinbouw, vanwege Europese regels niet meer steun dan € 100.000 mogen ontvangen gaat het kabinet het mogelijk maken dat ook de land- en tuinbouw een beroep kan doen op deze verruiming.

De vergoeding van omzetverliezen boven de omzetdrempel wordt bovendien van een staffel van 50% tot 70% omgezet in een vast percentage van 85%. Dit betekent een fors hogere vergoeding, zeker als het omzetverlies net boven de drempel uitkomt.

Omzetverliesdrempel

De omzetverliesdrempel voor het kunnen aanvragen van de TVL-vergoeding blijft 30%. In verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de kalverhouderij, liggen de omzetverliezen bij veel ondernemers al bijna een jaar net onder die drempel. Men kan dus geen aanspraak maken op de TVL-regeling. De situatie wordt daar steeds nijpender, LTO Nederland heeft daarom gepleit voor het verlagen van de drempel naar 20%. Tot onze teleurstelling is dit niet gebeurd, we blijven ons echter inzetten voor maatwerk voor getroffen ondernemers.

Overzicht steunmaatregelen land- en tuinbouw

LTO Nederland heeft een overzicht van alle steunmaatregelen gemaakt.

Algemeen overzicht belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021 

 • TVL:
  • subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%
  • grens van 250 medewerkers losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL
  • maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden
  • minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
  • drempel van 3.000 naar 2.000 euro
 • NOW – loonsteun: vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal
 • Detailhandel: voorraadvergoeding van 5,6 naar 21% (met inbegrip met compensatie 4e kwartaal)
 • TOZO:
  • partnertoets vervalt
  • voorgenomen vermogenstoets per 1 april geschrapt
 • R&D-pakket voor industrie met grote vraaguitval
 • Garantiefonds voor evenementen
 • Regeling voor steun eigen vermogen in de maak

(Bron: VNO-NVW & MKB Nederland)

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.