FAQ status en nawerking cao Glastuinbouw

Werken in kas

De Cao Glastuinbouw is al enige tijd verlopen en op korte termijn wordt geen nieuwe cao verwacht. Dat levert uiteraard veel vragen op in de sector. Daarom is door de Werkgeverslijn een lijst met vragen en antwoorden (FAQ) opgesteld.

Met een team van specialisten waaronder Peter Loef van Glastuinbouw Nederland, Jaap den Dekker van Plantum en de medewerkers van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw worden de vragen behandeld. Wanneer ons nieuwe vragen bereiken zullen we de FAQ aanpassen. De leden van Glastuinbouw Nederland en Plantum worden, daar waar dat aan de orde is, voorzien van aanvullende informatie.

Download hier de FAQ cao Glastuinbouw.