Externe vertrouwenspersoon Glastuinbouw ondergebracht bij Stigas

Tomaten oogsten

Medewerkers in de sector Glastuinbouw kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met een melding over ongewenst gedrag of machtsmisbruik op de werkvloer. Denk daarbij aan ruzie, agressie of geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor een medewerker die hulp en advies nodig heeft. Samen met de vertrouwenspersoon gaan medewerkers in gesprek over het probleem en zoeken samen naar een geschikte oplossing. De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim, net als een arts. Hij of zij vertelt jouw verhaal dus aan niemand door.

Sommige bedrijven hebben een eigen vertrouwenspersoon. Is die er niet, of wil een medewerker liever ergens anders zijn of haar verhaal kwijt? Dan is er ook een externe vertrouwenspersoon. Per 1 januari 2023 is de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw ondergebracht bij Stigas.

Voor medewerkers die geen Nederlands spreken, schakelt de externe vertrouwenspersoon een tolk in. Dit is een groot voordeel omdat er in de glastuinbouw veel internationale medewerkers werken.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor een werknemer betekenen?

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nadenken over oplossingen in de informele sfeer;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator;

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De vertrouwenspersoon is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.