Een rookvrije werkplek per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat er wat veranderen op het gebied van roken. Vanaf dan is namelijk de Tabaks- en rookwarenwet aangescherpt. Er wordt dan een nieuwe stap gezet richting een rookvrije samenleving zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Per 1 januari 2022 moet de hele werkomgeving rookvrij zijn. Rookruimten binnen zijn daarmee in 2022 verleden tijd. De overheid heeft zich namelijk als doel gesteld het aantal mensen dat rookt omlaag te brengen.

Medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor. Dat betekent dat er een rook(vrij)beleid moet zijn, passend bij de regels die vanaf 1 januari 2022 zullen gaan gelden. Als werkgever moet je vanaf dan werkwijzen, regels en procedures vaststellen voor een rookvrije werkplek. Rookruimten binnen moeten vanaf 1 januari 2022 gesloten zijn en het is vanaf dan verboden te roken op alle werkplekken. De cabine van een bedrijfsvoertuig wordt ook gezien als werkplek. Bovendien moet je als werkgever je medewerker aanspreken en handhaven wanneer het rookverbod overtreden wordt. Je hebt als werkgever echter geen zeggenschap over het roken in een (niet doorbetaalde) pauze. Of over het roken buiten het bedrijfsterrein. Onder bepaalde voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek worden ingericht op het buitenterrein van het bedrijf. Een uitleg hierbij staat op de website van de NVWA.

Moet jullie rookvrijbeleid opgesteld of aangepast worden?
Dan zijn er twee dingen waarmee je rekening moet houden:

  • Je moet het beleid motiveren aan de hand van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat betekent dat het belang van jullie bedrijf groter moet zijn dan het belang van de medewerker. Een gezonde en rookvrije werkplek is al snel een zwaarwegend bedrijfsbelang.
  • Beschikt je bedrijf over een ondernemingsraad (OR) dan moet het in te voeren beleid vooraf met hen afgestemd zijn. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Instemmingsrecht is altijd nodig wanneer je personele regelingen of arbeidsomstandigheden wilt vaststellen of wijzigen. Rookbeleid valt hieronder.

Om te voorkomen dat jouw medewerkers in het nieuwe jaar voor verrassingen komen te staan, kun je jouw personeel het best tijdig inlichten over de naderende maatregelen. Stigas heeft veel nuttige informatie op een rij gezet om jou als werkgever hierbij te helpen. Bijvoorbeeld 5 stappen voor een effectieve aanpak. Kijk hier voor de informatie van Stigas.