Derdelanders Oekraïne: tijdelijke bescherming stopt op 4 maart 2024

Op 17 januari heeft de hoogste rechter (Raad van State) uitspraak gedaan of derdelanders gebruik mogen blijven maken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De uitspraak is dat de tijdelijke bescherming eindigt op 4 maart 2024.

Na het uitbreken van de oorlog vluchtten veel mensen vanuit Oekraïne naar lidstaten van de Europese Unie. Daarop besloot de Europese Unie uitvoering te geven aan de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Mensen uit Oekraïne kregen daarmee snel tijdelijke bescherming, zonder dat zij de gebruikelijke asielprocedure hoefden te doorlopen. Niet alleen Oekraïners kregen op basis van die richtlijn recht op tijdelijke bescherming, maar ook staatlozen en mensen met andere nationaliteiten die in Oekraïne asiel of een verblijfsvergunning hadden. Daarnaast mochten de afzonderlijke lidstaten zelf kiezen of zij dezelfde tijdelijke bescherming ook wilden bieden aan mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, bijvoorbeeld voor werk of studie. Deze laatste groep, de derdelanders, kreeg deze tijdelijke bescherming in Nederland. De Raad van State heeft nu op 17 januari besloten dat deze tijdelijke bescherming voor derdelanders stopt per 4 maart 2024.

Derdelanders hebben nog tot 4 maart 2024 recht op werk, opvang, leefgeld en medische zorg, daarna niet meer. Zij zijn verplicht Nederland binnen 28 dagen te verlaten. Voor dit verplicht vertrek van derdelanders geldt een uitzondering als ze een lopende asielaanvraag hebben of een reguliere verblijfsvergunning hebben gekregen, zoals een studie- of werkvisum.

Gerelateerde berichten

Vlag Oekraïne

Oekraïne

Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.