Coronatoegangsbewijs op de werkvloer mogelijk pas in nieuwe jaar

Het kabinet heeft de Tweede Kamer gevraagd pas in januari te praten over het invoeren van een coronatoegangsbewijs op de werkvloer. Belangrijkste reden is dat de huidige epidemiologische situatie te onzeker is om op korte termijn een coronatoegangsbewijs in te voeren. Daarom wil het kabinet begin volgend jaar over het wetsvoorstel met de Tweede Kamer over verder te praten.

Rondom de invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs op de werkvloer is veel te doen. Vakbonden hebben met name fundamentele bezwaren. Werkgeversorganisaties hebben aangegeven een coronatoegangsbewijs vooral te zien als een middel om zwaardere vrijheid beperkende maatregelen voor de hele maatschappij (zoals een lockdown) te voorkomen. Overigens vindt LTO Nederland dat er geen verplichting voor een coronatoegangsbewijs op de werkvloer moet komen en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan het kabinet. Hoewel het kabinet blijft inzetten op de invoering van een coronatoegangsbewijs op de werkvloer is politieke steun nog allerminst zeker.

Steve Fok – LTO Nederland