Coronacrisis maakt cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in agrarische sector nog meer duidelijk

infographic-resultatencommunicatie

2020: de cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Werkgevers weten ons te vinden voor vragen over cao en arbeidszaken, maar het afgelopen jaar ook voor snel en betrouwbaar nieuws over de corona-ontwikkelingen. Wij beantwoordde in 2020 4.233 vragen, 13,8% vragen meer dan het jaar daarvoor. 1.240 vragen hadden betrekking op het coronavirus. Door onze unieke positie en het uitstekende netwerk van LTO Nederland kregen wij informatie over richtlijnen en verscherpte maatregelen uit de eerste hand. Adviseur Diana Eleveld: “Wij zijn hét aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en konden boeren en tuinders snel de juiste informatie bieden”.

Het aantal vragen dat wij krijgen wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in cao’s en wetgeving, maar afgelopen jaar vooral door het coronavirus en de noodgedwongen maatregelen. Eleveld geeft aan dat het niet eerder zo hectisch was. Eleveld: “Werkgevers willen accurate informatie over corona en de impact van het virus voor hun bedrijf en personeel.” De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft laten zien de capaciteit en flexibiliteit te hebben om daar samen met betrokken partijen adequaat op te kunnen reageren.

Taskforce
Vanaf het moment van de lockdown stond de telefoon van de Werkgeverslijn roodgloeiend, aldus Eleveld. Om de toestroom aan telefonische vragen behapbaar te houden voor het team van de Werkgeverslijn werkte wij in het begin ’s avonds en in het weekend door. In het begin dagelijks en inmiddels wekelijks schuiven we aan bij de Taskforce Arbeid met daarin belangenorganisaties, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB en regionale LTO’s. De vragen en signalen die wij bij de Werkgeverslijn krijgen van agrarische werkgevers zijn vaak leidend voor het overleg, aldus Eleveld.

Toename aanmeldingen webinars en bezoekers website
Al snel werden er corona-update webinars georganiseerd. Hiervoor bleek veel animo, in totaal zijn 19 webinars gehouden met het aantal kijkers variërend van 400 in het begin tot een kleine 150 nu. De website bood agrarische werkgevers nog meer (corona) nieuwsupdates, video’s en tools. Er is een themapagina met daarop de laatste informatie over Europese grenzen en een themapagina gericht op communicatie met werknemers. De Werkgeverslijn ontwikkelde onder meer in samenwerking met Stigas een factsheet “Mijn werknemer heeft corona”. Ook is er veel aandacht geweest voor communicatie met internationale werknemers. Dit wierp zijn vruchten af, het aantal websitebezoeken steeg met maar liefst 95,4% ten opzichte van 2019. Eleveld: “Een ongelofelijk aantal van 407.969 unieke bezoekers bezocht onze website.”

Goed werkgeverschap
Op de infographic van de Werkgeverslijn is te zien over welke onderwerpen naast corona de meeste vragen gesteld werden. Net als vorig jaar kwamen de meeste vragen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten. Afgelopen jaar werd meer en meer duidelijk dat de behoefte aan informatie en advies blijft groeien. Opvallend is ook dat de gestelde vragen complexer worden. Door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kan iedere agrarische werkgever gebruik maken van de ervaring en expertise van het team van de Werkgeverslijn.

Ook in 2021 zal het gaan over corona denkt Eleveld. “Maar ik merk dat ook ruimte ontstaat voor andere onderwerpen en dat is goed.” Dit jaar verwacht de adviseur ’weer meer cao-ontwikkelingen en dus automatisch veel vragen daarover van agrarische werkgevers. “Goed werkgeverschap is en blijft voor de Werkgeverslijn een speerpunt.”

Bekijk infographic.
Download u de infographic? Klik dan op de handjes en er verschijnt nog meer informatie!

Resultaten 2020 Werkgeverslijn