Coronavirus

Laatste update: 5 augustus 2021, 11:02

 

Op deze pagina tref je alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

corona-virus

Wat is jouw rol als werkgever bij het vaccineren van internationale medewerkers?

De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig voor corona-uitbraken op hun bedrijf. De Werkgeverslijn maakte een video waarin fruitteler Erik van Haarlem vertelt hoe hij zijn internationale medewerkers ondersteunde bij het regelen van een vaccinatie en Malgorzata Bos-Karczeweska van Polonia.nl tips geeft aan werkgevers. Bekijk de hele video hiernaast.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Corona checklist voor de RIE

De Inspectie SZW verwacht van bedrijven dat ze in hun RIE aandacht besteden aan besmettingsgevaar door het coronavirus en controleert daar tijdens inspecties op. De Inspectie SZW geeft aan dat de corona checklist van Stigas een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RIE uit te werken. Download de checklist en vul je RIE dus aan!

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan lees je hoe je jouw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting, wat je moet doen als er een besmetting op je bedrijf is en hoe je jouw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak.

Vraag van de week

Mijn werknemer reist naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij in quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

Het kabinet heeft recent aangegeven dat als werknemers er bewust voor kiezen om naar het buitenland te reizen voor vakantie, zij daarmee bewust een risico op een verplichte quarantaine bij thuiskomst nemen. Werknemers die niet thuis kunnen werken, hebben dan geen recht op loon. Werknemers kunnen wel het gesprek aangaan met de werkgever om verlofuren of vakantieuren op te nemen voor de duur van quarantaine.

Werkgevers worden geadviseerd om werknemers voor vertrek te wijzen op het risico dat reisadviezen snel kunnen veranderen waardoor er een risico is op quarantaine bij terugkomst in Nederland. De voorbeeldbrief die de Werkgeverslijn hiervoor heeft ontwikkeld kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kan je vanuit huis meekijken en jouw vragen stellen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaar je knelpunten in de dagelijkse praktijk? Heb je opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! Je kan je vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

phone-laptop