Coronavirus

Laatste update: 28 januari 2021, 19:48

 

Op deze pagina treft u alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heeft u een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

corona-virus

TOOLS

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Download hier het protocol en de vertalingen.

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan leest u hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting, wat u moet doen als er een besmetting op uw bedrijf is en hoe u uw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak.

Download hier het continuïteitsplan.

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’

In de coronatijd lopen zaken anders dan ‘normaal’. Zeker nu de coronasituatie weer verslechtert en we te maken hebben met werknemers die uit landen met een risicocode oranje komen. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Deze handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op uw bedrijf.

Lees verder en download de handreiking met praktische tips en adviezen.

Wat moet ik doen bij een werknemer met corona?

Iemand binnen uw bedrijf is positief getest op het coronavirus. Wat moet u dan doen? “Moet ik nu mijn hele bedrijf sluiten? Moet ik andere mensen waar hij/zij mee samen heeft gewerkt naar huis sturen of moet ik mensen laten testen? Hoe zit het met quarantaine en isolatie?”

 

Bekijk de factsheet ‘Wat moet ik doen bij een werknemer met corona’

Beslisboom ‘Coronaklachten? Weet wanneer je thuis moet blijven’

boomkwekerij

Wie het coronavirus oploopt, moet thuis uitzieken. Maar hoelang moet je dan precies thuis blijven en wat betekent dit voor mijn huisgenoten? In deze beslisboom van Stigas staat dit precies uitgelegd. De beslisboom is op basis van de meest recente informatie geactualiseerd en vertaald in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Download de beslisboom hier.

Vraag van de week

Zijn er nu, naar aanleiding van de persconferentie van 20 januari, extra strenge maatregelen voor arbeidsmigranten?

Nee, alleen voor reizigers die komen uit Groot-Brittannië, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Het kabinet werkt echter wel aan een manier om quarantaine verplicht te stellen voor alle reizigers uit het buitenland inclusief arbeidsmigranten. Bij aankomst in Nederland zouden arbeidsmigranten dan verplicht 10 dagen in quarantaine moeten. Wanneer ze in quarantaine zijn kunnen ze op dag 5 een coronatest laten doen bij de GGD. Is deze negatief? Dan eindigt de quarantaine. Deze verplichting zal pas over een aantal weken ingaan. Later zal hier meer informatie over volgen.

Voor hen die met het vliegtuig of schip naar Nederland willen reizen vanuit Groot-Brittannië, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika gelden wel extra regels. Zij moeten naast een negatieve test, vlak voor het aan boord gaan van het vliegtuig of schip een sneltest doen. Alleen als deze ook negatief is mogen zij naar Nederland reizen.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kunt u vanuit huis meekijken en uw vragen stellen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaart u knelpunten in uw dagelijkse praktijk? Heeft een opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

phone-laptop