Coronavirus

Laatste update: 2 juni 2020, 16:45

Coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze sector. We proberen op deze themapagina alle informatie voor werkgevers in de land- en tuinbouw te verzamelen. Omdat hier dagelijks nieuwe ontwikkelingen in zijn zal deze pagina worden aangevuld. Onderaan deze pagina treft u een contactformulier aan. Mocht u na deze pagina gelezen te hebben nog vragen hebben, dan ontvangen wij graag bericht van u

Veelgestelde vragen

Op dit moment gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus en de consequenties voor werkgevers en werknemers snel. Ook is soms nog niet alles bekend.

Wij doen er in overleg met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, de NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB alles aan om de informatie actueel en juist te houden. U kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Wij passen de veelgestelde vragen en antwoorden indien nodig meerdere keren per dag aan. Heeft u ook een vraag en staat het antwoord er niet bij? Vul dan het contactformulier in onderaan deze pagina.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Kijk hierboven webinar #9 terug.

UITGELICHTE THEMA’S

Anderhalve meter

Hoe gaat u in de praktijk om met de 1,5 meter afstand tussen werknemers? Het coronaprotocol land- en tuinbouw biedt praktische adviezen.

Europese grenzen: open of dicht?

Grenzen

Hier vindt u informatie omtrent de Europese grensopenstellingen.

NOW

Hier leest u alle (beschikbare) informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Communicatie Poolse arbeidsmigranten

Er is veel verwarring en onduidelijkheid over de Nederlandse coronasituatie bij Poolse arbeidsmigranten. Zowel in Polen als in Nederland. Hoe kunt u als werkgever uw Poolse werknemers informeren?

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw

Op onze themapagina leest u informatie over de ‘Regeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ en hoe deze regeling zich voor agrarische werkgevers verhoudt tot de NOW.

NIEUWS

Werkgevers hebben belangrijke plicht om arbeidsmigranten tegen corona-besmetting te beschermen

2 juni 2020 | Ondanks de versoepelingen van het Kabinet blijft iedereen een belangrijke verantwoordelijkheid dragen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Als werkgever hebt u een wettelijke plicht om uw werknemers te beschermen en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Extra aandacht is nodig bij  vervoer van en naar de werkplek en bij huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder…

Nog maar een paar dagen om subsidie aan te vragen!

29 mei 2020 | U heeft nog tot en met 5 juni  om subsidie voor de NOW 1.0 aan te vragen. Doordat de regeling vorige week is aangepast door de overheid bestaat de kans dat u alsnog in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

Voor het aanvragen van een vergoeding bij RVO in het kader van de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’, kunt u nog tot en met 4 juni terecht.

Lees verder …

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) in de 1,5 meter samenleving

29 mei 2020 | Je wilt graag met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) aan de slag, maar kan dat nu tijdens de coronacrisis? Geen probleem! Stigas start de RIE met een intake ‘op afstand’. Dit gebeurt telefonisch, eventueel gevolgd door beeldbellen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.

Lees verder…

Stand van zaken quarantaine Polen

19 mei 2020 | Bij het uitbreken van corona heeft de Poolse regering een aantal stevige maatregelen genomen. Vooral seizoenarbeiders hebben hier last van; zij kunnen niet even een paar dagen op en neer naar het thuisland. Het inreisverbod en quarantainemaatregel zijn inmiddels versoepeld.

Lees verder…

Taskforce Arbeid aan de slag met knelpunten agrarisch personeel

Het coronavirus heeft enorme impact op de Nederlandse economie. Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten tijdens de coronacrisis een grote zorg. LTO Nederland en gelieerde organisaties zetten zich in om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen en staan in intensief contact met het kabinet.

Via deze themapagina en de ‘veelgestelde vragen‘ houden wij u op de hoogte van de actie van de Taskforce Arbeid van LTO.

De Taskforce Arbeid bestaat uit specialisten van het Sociaaleconomisch Beleidsteam van LTO Nederland, gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV, de Werkgeverslijn, regionale LTO-organisaties en LTO Arbeidskracht.

Bereikbaarheid Werkgeverslijn

Heeft u een vraag? Lees eerst de ‘veelgestelde vragen’ op deze pagina. Indien uw vraag na het lezen van de ‘veelgestelde vragen’ onbeantwoord blijft, kunt u het contactformulier onderaan deze themapagina invullen of ons bellen op 088 – 888 66 88. We proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

telefoon Werkgeverslijn