Coronavirus

Laatste update: 28 april 2021, 09:56

 

Op deze pagina tref je alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

corona-virus

TOOLS

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Download hier het protocol en de vertalingen.

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan lees je hoe je jouw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting, wat je moet doen als er een besmetting op je bedrijf is en hoe je jouw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak.

Download hier het continuïteitsplan.

Wat moet ik doen bij een werknemer met corona?

Iemand binnen het bedrijf is positief getest op het coronavirus. Wat moet je dan doen? “Moet ik nu mijn hele bedrijf sluiten? Moet ik andere mensen waar hij/zij mee samen heeft gewerkt naar huis sturen of moet ik mensen laten testen? Hoe zit het met quarantaine en isolatie?”

 

Bekijk de factsheet ‘Wat moet ik doen bij een werknemer met corona’

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’

In de coronatijd lopen zaken anders dan ‘normaal’. Zeker nu de coronasituatie weer verslechtert en we te maken hebben met werknemers die uit landen met een risicocode oranje komen. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Deze handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op jouw bedrijf.

Download de handreiking werken met nieuwe internationale werknemers met praktische tips en adviezen.

Vraag van de week

Heeft een werknemer recht op loon als hij onder werktijd zijn coronavaccinatie gaat halen?

Werknemers halen hun coronavaccinatie in principe zoveel mogelijk buiten werktijd. De GGD priklocaties zijn 7 dagen per week geopend, vaak ook in de avonduren zodat iedereen de kans heeft buiten werktijd zijn vaccinatie te halen. Alleen als het echt nodig is dat iemand zich, in overleg met de werkgever, in werktijd laat prikken, dan worden de uren doorbetaald. Het doorbetalen van de tijd die nodig is om de coronavaccinatie onder werktijd te halen kan voor de werknemer wel een aanmoediging zijn om zich te laten vaccineren.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kan je vanuit huis meekijken en jouw vragen stellen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaar je knelpunten in de dagelijkse praktijk? Heb je opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! Je kan je vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

phone-laptop