Coronavirus

Laatste update: 29 november 2021, 18:09

 

Op deze pagina tref je alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn land- en tuinbouw? Neem contact met ons op door te bellen naar 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Uitgelicht nieuws

Coronaprotocol agrarische sectoren geactualiseerd

29 november 2021 – Sinds 26 november 2021 zijn de coronamaatregelen vanuit de overheid aangescherpt. Het coronaprotocol agrarische sectoren is op basis hiervan geactualiseerd. Nieuw is dat naast het algemene Coronaprotocol er nu ook een werkgevers- en een werknemersversie voor de agrarische sectoren is. Lees verder… 

Nog geen oplossing voor QR-code internationale werknemers zonder DigiD

18 november 2021 – Ondanks vele gesprekken met het ministerie van VWS en GGD GHOR is er op dit moment nog steeds geen landelijke oplossing voor internationale werknemers die geen DigiD hebben en daardoor geen coronatoegangsbewijs kunnen aanvragen. Lees verder… 

LTO in overleg over coronatoegangsbewijs op de werkvloer (update)

16 november 2021 – Op vrijdag 12 november maakte het kabinet bekend te werken aan snelle invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) op de werkvloer. Werkgevers in de land- en tuinbouw zien op voorhand nog geen voordeel in een verplicht gebruik van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer. Lees verder… 

Wat is jouw rol als werkgever bij het vaccineren van internationale medewerkers?

De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig voor corona-uitbraken op hun bedrijf. De Werkgeverslijn maakte een video waarin fruitteler Erik van Haarlem vertelt hoe hij zijn internationale medewerkers ondersteunde bij het regelen van een vaccinatie en Malgorzata Bos-Karczeweska van Polonia.nl tips geeft aan werkgevers. Bekijk de video hiernaast.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Corona checklist voor de RIE

De Inspectie SZW verwacht van bedrijven dat ze in hun RIE aandacht besteden aan besmettingsgevaar door het coronavirus en controleert daar tijdens inspecties op. De Inspectie SZW geeft aan dat de corona checklist van Stigas een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RIE uit te werken. Download de checklist en vul je RIE dus aan!

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan lees je hoe je jouw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting, wat je moet doen als er een besmetting op je bedrijf is en hoe je jouw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kan je vanuit huis meekijken en jouw vragen stellen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaar je knelpunten in de dagelijkse praktijk? Heb je opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! Je kan je vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.