Coronavirus

Laatste update: 21 mei 2020, 21:02

Coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze sector. We proberen op deze themapagina alle informatie voor werkgevers in de land- en tuinbouw te verzamelen. Omdat hier dagelijks nieuwe ontwikkelingen in zijn zal deze pagina worden aangevuld. Onderaan deze pagina treft u een contactformulier aan. Mocht u na deze pagina gelezen te hebben nog vragen hebben, dan ontvangen wij graag bericht van u

Veelgestelde vragen

Op dit moment gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus en de consequenties voor werkgevers en werknemers snel. Ook is soms nog niet alles bekend.

Wij doen er in overleg met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, de NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB alles aan om de informatie actueel en juist te houden. U kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Wij passen de veelgestelde vragen en antwoorden indien nodig meerdere keren per dag aan. Heeft u ook een vraag en staat het antwoord er niet bij? Vul dan het contactformulier in onderaan deze pagina.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Kijk hierboven webinar #8 terug.

Op dinsdag 26 mei 2020 organiseren wij ons ons negende webinar. Tijdens dit webinar staan de volgende onderwerpen centraal:

  • De NOW vanaf 1 juni 2020: hoe ziet deze regeling eruit en welke voorwaarden zijn van toepassing? Werkgeverslijn adviseur cao- en arbeidsrecht Diana Eleveld zal dit toelichten.
  • De actualiteiten en het laatste nieuws vanuit de Taskforce Arbeid. Dit onderdeel word besproken door Peter Baltus, projectleider bij Projecten LTO Noord.

UITGELICHTE THEMA’S

Anderhalve meter

Hoe gaat u in de praktijk om met de 1,5 meter afstand tussen werknemers? Het coronaprotocol land- en tuinbouw biedt praktische adviezen.

Europese grenzen: open of dicht?

Grenzen

Hier vindt u informatie omtrent de Europese grensopenstellingen.

NOW

Hier leest u alle (beschikbare) informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Communicatie Poolse arbeidsmigranten

Er is veel verwarring en onduidelijkheid over de Nederlandse coronasituatie bij Poolse arbeidsmigranten. Zowel in Polen als in Nederland. Hoe kunt u als werkgever uw Poolse werknemers informeren?

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw

Op onze themapagina leest u informatie over de ‘Regeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ en hoe deze regeling zich voor agrarische werkgevers verhoudt tot de NOW.

NIEUWS

Stand van zaken quarantaine Polen

19 mei 2020 | Bij het uitbreken van corona heeft de Poolse regering een aantal stevige maatregelen genomen. Vooral seizoenarbeiders hebben hier last van; zij kunnen niet even een paar dagen op en neer naar het thuisland. Het inreisverbod en quarantainemaatregel zijn inmiddels versoepeld.

Lees verder…

Extra aandacht voor veiligheid arbeids-migranten blijft nodig

19 mei 2020 | Langzamerhand worden de strenge corona-maatregelen versoepeld, maar het virus is nog lang niet verdwenen. Het blijft daarom van groot belang om de hygiënerichtlijnen in acht te houden. Speciaal aandacht is en blijft nodig voor de situatie van arbeidsmigranten.

Lees verder…

Uw medewerking gevraagd, vul de enquête in!

19 mei 2020 |Om in te blijven spelen op uw vragen en knelpunten in deze coronacrisis is uw mening en inbreng belangrijk: Hoe kijkt u aan tegen arbeid en werkgeverschap, nu en in de nabije toekomst? Wilt u daarvoor de enquête van de Taskforce Arbeid invullen?

Lees verder en vul de enquête in…

“Laat zien dat je er bent voor medewerkers”

7 mei 2020 | Open en transparant communiceren met hun driehonderd medewerkers staat hoog in het vaandel bij orchideeënkwekerij Opti-flor in het Westland. De coronacrisis vraagt om extra aandacht voor communicatie.

Lees verder

Taskforce Arbeid aan de slag met knelpunten agrarisch personeel

Het coronavirus heeft enorme impact op de Nederlandse economie. Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten tijdens de coronacrisis een grote zorg. LTO Nederland en gelieerde organisaties zetten zich in om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen en staan in intensief contact met het kabinet.

Via deze themapagina en de ‘veelgestelde vragen‘ houden wij u op de hoogte van de actie van de Taskforce Arbeid van LTO.

De Taskforce Arbeid bestaat uit specialisten van het Sociaaleconomisch Beleidsteam van LTO Nederland, gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV, de Werkgeverslijn, regionale LTO-organisaties en LTO Arbeidskracht.

Bereikbaarheid Werkgeverslijn

Heeft u een vraag? Lees eerst de ‘veelgestelde vragen’ op deze pagina. Indien uw vraag na het lezen van de ‘veelgestelde vragen’ onbeantwoord blijft, kunt u het contactformulier onderaan deze themapagina invullen of ons bellen op 088 – 888 66 88. We proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

telefoon Werkgeverslijn