Coronavirus

Laatste update: 4 januari 2021, 15:50

 

Op deze pagina treft u alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heeft u een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met corona, nog meer dan ooit. De Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren.

Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het protocol aangepast.

Download hier het protocol en de vertalingen.

UITGELICHT

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan leest u:

  • – hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting;
  • – wat u moet doen als er een besmetting op uw bedrijf is;
  • – en hoe u uw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak

Download hier het continuïteitsplan.

Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

De risico-inventarisatie & evaluatie, kortweg RIE, wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht! Lees verder… 

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’

In de coronatijd lopen zaken anders dan ‘normaal’. Zeker nu de coronasituatie weer verslechtert en we te maken hebben met werknemers die uit landen met een risicocode oranje komen. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Deze handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op uw bedrijf. Lees verder en download de handreiking met praktische tips en adviezen.

Wat moet ik doen bij een werknemer met corona?

Iemand binnen uw bedrijf is positief getest op het coronavirus. Wat moet u dan doen? “Moet ik nu mijn hele bedrijf sluiten? Moet ik andere mensen waar hij/zij mee samen heeft gewerkt naar huis sturen of moet ik mensen laten testen? Hoe zit het met quarantaine en isolatie?” Bekijk de factsheet ‘Wat moet ik doen bij een werknemer met corona’

Beslisboom ‘Coronaklachten? Weet wanneer je thuis moet blijven’

boomkwekerij

Wie het coronavirus oploopt, moet thuis uitzieken. Maar hoelang moet je dan precies thuis blijven en wat betekent dit voor mijn huisgenoten? In deze beslisboom van Stigas staat dit precies uitgelegd. De beslisboom is op basis van de meest recente informatie geactualiseerd en vertaald in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars. Download de beslisboom hier.

Vraag van de week

Wanneer is een negatieve COVID-test verplicht bij internationaal reizen?

Wie met de trein, de bus, het vliegtuig of een schip vanuit het buitenland naar Nederland reist, moet vanaf 29 december 00:01 uur een negatieve COVID-testverklaring kunnen laten zien aan de vervoerder. De negatieve testuitslag moet blijken uit een PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland moet zijn afgenomen. Deze maatregel komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; niet in plaats van. Het kabinet blijft benadrukken dat alleen noodzakelijk reizen kunnen worden gemaakt en dat men zich dient te houden aan de hygiëne en quarantaine richtlijnen. Lees verder… 

 

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kunt u vanuit huis meekijken en uw vragen stellen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaart u knelpunten in uw dagelijkse praktijk? Heeft een opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

telefoon Werkgeverslijn