Coronavirus

Laatste update: 24 augustus 2020, 13:55

 

Op deze pagina treft u alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heeft u een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met corona, nog meer dan ooit. De Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren.

Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het protocol aangepast.

Download hier het protocol en de vertalingen.

UITGELICHT

Continuïteitsplan bij corona-uitbraak

Stigas heeft een continuïteits-plan ontwikkeld voor de agrarische sector. In dit plan leest u:

  • – hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen corona-besmetting;
  • – wat u moet doen als er een besmetting op uw bedrijf is;
  • – en hoe u uw bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak

Download hier het continuïteitsplan.

Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

De risico-inventarisatie & evaluatie, kortweg RIE, wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht! Lees verder… 

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’

In de coronatijd lopen zaken anders dan ‘normaal’. Zeker nu de coronasituatie weer verslechtert en we te maken hebben met werknemers die uit landen met een risicocode oranje komen. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Deze handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op uw bedrijf. Lees verder en download de handreiking met praktische tips en adviezen.

Voorbeeldformulieren gezondheidscheck beschikbaar

Ondanks alle recente versoepelingen blijft corona een direct gevaar voor de gezondheid en de continuïteit van agrarische bedrijven. Daarom is een zogenaamde gezondheidscheck en registratie vervoer verplicht. Een gezondheidscheck wonen en bezoekers/erfbetreders wordt geadviseerd. Om de gezondheidscheck zo makkelijk mogelijk te maken zijn er voorbeeldformulieren opgesteld. Lees verder… 

Vraag van de week

Mijn werknemer gaat op vakantie naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

Laten we voorop stellen dat een werknemer die corona oploopt, of dat nu in het buitenland of thuis is, recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. Of u als werkgever quarantaine of niet tijdig terug kunnen keren van vakantie moet doorbetalen hangt onder andere af van de vakantiebestemming en of u als werkgever voor de vakantie schriftelijk heeft gecommuniceerd met de werknemer over de mogelijke gevolgen.

  • Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode en is hij er vooraf door u op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen. Dan mag u ervan uitgaan dat u de werknemer niet hoeft door te betalen.
  • Reist een werknemer naar een land met een gele kleurcode (de risico’s zijn dan vergelijkbaar met Nederland) maar krijgt dit gebied tijdens de vakantie een oranje kleurcode? Ook dan werkt het in uw voordeel als u de werknemer vooraf schriftelijk hebt gewezen op de consequenties.

In dit artikel kunt u verder lezen voor een verdere toelichting. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een voorbeeldbrief (voor agrarische werkgevers) ontwikkelt die als leidraad kan worden gebruikt om werknemers te informeren. Deze is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@werkgeverslijn.nl. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kunt u vanuit huis meekijken en uw vragen stellen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaart u knelpunten in uw dagelijkse praktijk? Heeft een opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

telefoon Werkgeverslijn