Coronavirus

Laatste update: 18 juni 2020, 15:31

 

Op deze pagina treft u alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heeft u een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met corona, nog meer dan ooit. De Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren.

Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het protocol aangepast.

Download hier het protocol en de vertalingen.

UITGELICHT

Werkgevers hebben belangrijke plicht om arbeidsmigranten tegen coronabesmetting te beschermen

Ondanks de versoepelingen van het kabinet blijft iedereen een belangrijke verantwoordelijkheid dragen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Als werkgever hebt u een wettelijke plicht om uw werknemers te beschermen en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Extra aandacht is nodig bij vervoer van en naar de werkplek en bij huisvesting van arbeidsmigranten. Lees verder…

Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

De risico-inventarisatie & evaluatie, kortweg RIE, wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht! Lees verder… 

Poster coronavirus in verschillende talen

Download de posters van Stigas met handige tips om uzelf en anderen te beschermen. De poster wordt regelmatig van een update voorzien en is beschikbaar in meerdere talen waaronder Engels, Roemeens, Pools, Russisch, Bulgaars en Turks. Download hier.

Vraag van de week

Mijn arbeidsmigranten komen uit dezelfde omgeving (in hun thuisland) en een aantal personen zijn familie. Ik verzorg hun huisvesting. Worden zij gezien als gezamenlijke huishouding en mogen zij dus binnen 1,5 meter reizen, werken en wonen?

Op dit moment is veel discussie over het begrip gezamenlijke huishouding. Juridisch is een gezamenlijke huishouding wat anders dan een gemeenschappelijke huishouding; met gezamenlijke huishouding doelt men op ‘gezinssituaties’. Een gemeenschappelijke huishouding zijn bijvoorbeeld studentenhuizen, woongroepen en verblijven van seizoenarbeiders. In de nieuwe coronawet gaat men mogelijk kiezen voor het ruimere begrip gemeenschappelijke huishouding. Daar zou sprake van zijn als mensen samen onder één dak wonen. LTO is daar voorstander van. LTO vindt het uitlegbaar dat groepen van maximaal 9 mensen die zonder zieken 2 weken in een ongewijzigde samenstelling wonen, als gemeenschappelijke huishouding gezien worden. Deze definitie is echter nog niet formeel goedgekeurd en dus nog niet door handhavers geaccepteerd. De Taskforce Arbeid blijft de situatie voor u volgen.

Kijk onze webinars

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert regelmatig een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar kunt u vanuit huis meekijken en uw vragen stellen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele uitnodiging voor een webinar!

Wat doet de Taskforce Arbeid?

De Taskforce Arbeid gaat aan de slag met de knelpunten die agrarische werkgevers ervaren door de coronacrisis. Denk aan de toepassing van de 1,5 meter in de praktijk, veilige huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten en vraag & aanbod van personeel. De Taskforce Arbeid heeft een breed netwerk bij onder andere de ministeries SZW en LNV. Het team bestaat uit specialisten van het sociaal economisch beleidsteam van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB en de gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV en LTO Arbeidskracht. De Werkgeverslijn is ook vertegenwoordigd in de Taskforce.

Ervaart u knelpunten in uw dagelijkse praktijk? Heeft een opmerkingen voor de Taskforce? Zij horen het graag! U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven door contact te leggen met de Werkgeverslijn.

telefoon Werkgeverslijn