Corona zelftesten inzetten voor personeel

COVID-19 zelftest met instructieboekje

De overheid is gestart met het goedkeuren van zelftesten. Fabrikanten van deze zelftesten mogen, na goedkeuring, deze zelftesten in Nederland verkopen. Inmiddels zijn de eerste testen goedgekeurd en te koop. Een zelftest kan iedereen, en dus ook jouw personeel, zelf afnemen en aflezen. Dat kan thuis, maar ook op de werklocatie. De zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door zelftesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord en voorkomen worden.

Werkgevers mogen zelftesten aanbieden aan hun personeel. Gebruik van een zelftest door werknemers is altijd op basis van vrijwilligheid. Van enige dwang, sanctie of indirecte verplichting mag geen sprake zijn. Goedgekeurde zelftesten zijn bij apothekers, drogisterijen, supermarkten of via internet.

Het snel opsporen van coronabesmettingen met de zelftesten draagt bij aan het voorkomen van uitbraken en daarmee ook aan het door laten gaan van werkprocessen. Zelftesten vervangen niet de GGD-testen bij klachten. In geval werknemers klachten hebben, dicht in de buurt zijn geweest bij iemand met corona of terugkeert uit een hoog-risicogebied, dan blijft het noodzakelijk om een testafspraak bij de GGD te maken.

Rijksoverheid geeft in een speciale folder meer informatie en antwoorden voor werkgevers over zelftesten.