Column Eric Douma “Turbulente tijden”

Eric Douma

De land- en tuinbouw bevindt zich midden in de turbulentie van markt en maatschappij. Van maatschappelijke wensen en klimaatopgaves tot een markt die hevig verandert in prijs en afzet met een steeds grotere kostenstijging. Voor ondernemers is dit normaal geen nieuws maar een uitdaging. Maar de veelheid aan kostenstijgingen voltrokken zich in 2022 als een tsunami over de sectoren heen. Vooral energieprijs gerelateerd zoals verhoogde grondstofprijzen, koelprijzen voor de producten, vervoer en natuurlijk de directe energiekosten. Een stevige dreun werd uitgedeeld.

Ook de 10% stijging van het wettelijk minimumloon speelt een belangrijke rol. Verhoging heeft op verschillende vlakken een kosten opdrijvend vermogen. Niet alleen voor de medewerkers die het minimumloon verdienen, maar voor het totale loongebouw in de cao. De cao-overleggen stonden in de laatste maanden van 2022 dan ook in het teken om hier een passend antwoord op te formuleren. Werk moet lonen maar werk moet ook betaalbaar blijven voor de werkgever.

De aantrekkelijkheid voor ons beroep staat op de middenstip om het komende jaar mensen aan te trekken in een krapper wordende arbeidsmarkt. Het platform Werken in de land- en tuinbouw zal de spil vormen om te laten zien dat er passende vacatures zijn. En dat er ook (branche-) opleidingen zijn om je te bekwamen in de agrarische sector waar je graag werkzaam wilt zijn. Een baan met inhoud en perspectief. Samen met de scholingsconsulenten en kennismakelaars zullen we het leven lang ontwikkelen een volgende boost geven. We laten de jeugd zien dat hun werkende toekomst geborgd is binnen onze sectoren. Omdat wij de ruggengraat van de economie vormen. Waar innovatie meer regel is dan uitzondering en waar alles wat groeit en bloeit een bijdrage levert aan het welbevinden van onze bevolking.

Kennis heeft pas waarde als je het deelt. Ook de internationale medewerkers pikken een graantje mee van onze kennis en kunde zodat ze dit in hun land van herkomst kunnen verzilveren. Er dient voldoende huisvesting te zijn voor deze medewerkers om hier te kunnen leven en werken. Vaak gaat het om huisvesting van tijdelijke aard, omdat seizoenswerk voor ons meer regel is dan uitzondering. We zetten in op kwantiteit maar wij nemen als sector ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Turbulente tijden kunnen goed het hoofd worden geboden als we in de belangenbehartiging maar voldoende ruimte krijgen om onze inbreng – vanuit werkgevers én werknemers perspectief – op tijd en vlot geeffectueerd te krijgen. Dit alles in het belang om de continuïteit van onze bedrijven op tijd te stutten. Er werken gepassioneerde mensen op dit collectieve scharnierpunt voor onze ondernemers en hun personeel. Met veel vertrouwen zetten wij ons in om als collectief bij te dragen op boer en tuinders erf.

Eric Douma
Portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs