Paddenstoelen

Weknemers in rood bloembollenveld

Geef jij wel eens opdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven? Dan heb je te maken met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw binnenkort van start

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.

werkgever pluimvee
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij…

Foto LTO Nederland
Inspiratiemiddag Stichting van de Arbeid aanpak preventie grensoverschrijdend gedrag

Op 9 november 2023 organiseert de Stichting van de Arbeid een inspiratiebijeenkomst in Den Haag over het thema preventie van…

Wil je dat jouw medewerkers weten wat hen motiveert en waar hun kwaliteiten liggen?

Met de loopbaancheck kunnen zij nagaan wat de ontwikkelmogelijkheden zijn op hun vakgebied en hoe zij gezond tot aan hun pensioen kunnen blijven werken.

Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt.