Open teelten

Appels oogsten

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Of deze leeftijd wel of niet stijgt volgt uit de levensverwachting die het CBS vaststelt.

Nieuwe module e-learning Sluit de Achterdeur

De e-learning ‘Sluit de Achterdeur’ heeft een nieuwe module. Deze module gaat in op hoe je een leercultuur stimuleert op jouw bedrijf.

Vertrouwenspersoon via Stigas

Medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen en dien je als werkgever een actief beleid hierop te voeren.

Talkshow ‘optimisme’ tijdens de Dag van de agrarische huisvesting

Tijdens een digitale talkshow praten we met spelers rondom dit thema over de ontwikkelingen en de toekomst. Want er zit eindelijk energie op en die willen we vasthouden.

werknemer Glastuinbouw seniorenregeling
In gesprek over de cao Glastuinbouw

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe Wettelijk Minimum Loon fors omhoog gaat. Samen met vakbonden bespreken Glastuinbouw Nederland en Plantum de gevolgen voor het loongebouw.

Wet bescherming klokkenluiders ook van kracht voor middelgrote werkgevers vanaf 17 december 2023

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders ingegaan. De wet komt in plaats van de oude wet Huis voor Klokkenluiders die in 2016 van start ging.