Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 algemeen verbindend verklaard met ingang van 9 mei 2023. Dit besluit is 8 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Gerelateerde berichten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.