Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

Land werkzaamheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023 algemeen verbindend verklaard met ingang van 3 september 2021. Dit besluit is 2 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.