Cao-onderhandelingen Glastuinbouw gaan door in januari

Glastuinbouw

Werkgevers in de Glastuinbouw doen voor 2024 een loonbod van gemiddeld ruim 9% op sectorniveau. Dit is geïntegreerd in een toekomstbestendig loongebouw.

Ondanks inspanningen is het helaas niet gelukt om nog dit jaar samen met vakbonden FNV en CNV-vakmensen tot afspraken te komen. “Als werkgevers hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om duidelijkheid voor onze werknemers te geven”, zegt Ilse Lensink, voorzitter werkgeversdelegatie in de Glastuinbouw. De werkgeversorganisaties hebben de vakbonden een aantal voorstellen voor aanpassing van het loongebouw gedaan om deze toekomstbestendig te maken.

Schaal B
Werkgevers hebben een herindeling van loonschaal B voorgesteld die per 1 januari 2024 leidt tot de volgende lonen:

tredeUurloon B-schaal per

1 januari 2024

Verhogingspercentage t.o.v.

huidige loon

1Trede wordt afgeschaft109,5%
213,27108,4%
313,47107,8%
413,67107,2%
513,87106,6%
614,07 106,0%
714,27105,4%

Door de voorgestelde herindeling worden de lonen in schaal B per 1 januari 2024 substantieel verhoogd.

Schaal C tot en met H
De instroom in ons loongebouw is door de ontwikkelingen van het wettelijk minimumloon onder druk komen staan. Uit onderzoek van Eprom en adviezen komt naar voren dat meer differentiatie in de stappen van de schalen C tot en met H gewenst is.

Er is voorgesteld om de stappen in de schalen kleiner te maken en de stapgrootte per schaal op te laten lopen. Om maatwerk mogelijk te maken worden in het voorstel een maximaal aantal treden behouden.

Met de volgende twee stappen wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig loongebouw:

  • Wij hebben voorgesteld om trede C1 tot en met H1 te schrappen. De schalen beginnen vervolgens bij trede 2.
  • Tevens hebben wij voorgesteld de treden in de schalen C tot en met H aan te passen, kleiner te maken. Wij hebben voorgesteld de treden in schaal C op 3% groot te zetten en dit te laten oplopen in stappen van 0,2 tot 4% in schaal H. Daarmee gaan de lonen onderaan in het loongebouw extra omhoog.

“We delen dat aanpassing van het loongebouw voor de schalen C tot en met H nodig is en op deze wijze vorm kan krijgen”, aldus Ilse Lensink.

En last but not least, zullen we tot overeenstemming over een cao-verhoging voor de schalen C tot en met H moeten komen. Het werkgeversvoorstel om de lonen per 1 januari met 3% en per 1 juli met 2% te verhogen komt op sectorniveau uit op een loonontwikkeling van gemiddeld ruim 9%. Dit was voor de vakbonden niet voldoende.

Er is afgesproken de onderhandelingen in januari voort te zetten.

Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken:
Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen.

Bron: Glastuinbouwnederland.nl