Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard met ingang van 26 april 2023. Dit besluit is op 25 april 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Glastuinbouw niet alleen voor de leden van de werkgeversorganisaties maar voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Nieuwe cao glastuinbouw

In januari 2023 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties al overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds en CNV anderzijds.

Wat is er veranderd in de nieuwe cao?

In de nieuwe cao zijn twee loonsverhogingen opgenomen:

  • Een cao-verhoging van 3% per 1 januari 2023
  • Een cao-verhoging van 2% per 1 juli 2023

Een herindeling van loonschaal B die samen met de cao-verhoging leidt tot substantieel hogere lonen in schaal B.

TredeUurloon B-schaal per 1 januari 2023
1WML
212,00
312,25
412,50
512,75
613,01
713,27

 

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van 19 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 21 cent per kilometer.

Jeugdlonen

Vanaf 20 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

Cao-tekst

Voor de cao-tekst zie de algemene cao Glastuinbouw-pagina of klik hier.