Collectieve cafetariaregeling 2020-2021

Laatste update: 20 juli 2020, 15:14

De cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Vanaf 1 januari 2020 gelden vernieuwde afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Op deze pagina leest u hier meer over. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn via 088-888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Wat is de collectieve cafetariaregeling?

De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

Hoe regel ik het?

De afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst zijn vastgelegd in een brochure. Hier vindt u alle uitleg die u nodig voordat u de regeling kunt toepassen. Daarnaast is het een vereiste om de toepassing van de regeling overeen te komen in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De werknemer moet dus toestemming geven voordat u de regeling mag inzetten. Er is een voorbeeldovereenkomst beschikbaar die laat zien hoe u de afspraken op een juiste wijze kunt vastleggen in de arbeidsovereenkomst.

Brochure cafetariaregeling 2020-2021

Voor meer informatie over de regeling en de wijze van toepassen is deze brochure verschenen. Hierin zijn ook geactualiseerde bedragen voor de kosten van levensonderhoud opgenomen. Verder leest u hoe cafetariaregeling werkt en wat u nu precies kunt uitruilen.

Rekenvoorbeelden

Wilt u graag weten hoeveel u kunt uitruilen? In onze nieuwe brochure staat een stappenplan om het zelf uit te rekenen. Ter ondersteuning vindt u enkele rekenvoorbeelden. Het uitruilen van kosten mag alleen als de kosten in de betreffende verloningsperiode zijn gemaakt. Kunt u wat hulp gebruiken? Neem contact op met de adviseurs van de Werkgeverslijn.

Download hier het addendum cafetariaregeling

Voor het mogen toepassen van de cafetariaregeling is het noodzakelijk om de afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.  Gebruik hier voor het model addendum cafetariaregeling. Dit model is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Model addendum cafetariaregeling versie 20 juli 2020
Model addendum cafetariaregeling versie 20 juli 2020 – Engels
Model addendum cafetariaregeling versie 20 juli 2020 – Pools
Model addendum cafetariaregeling versie 20 juli 2020 – Roemeens
Model addendum cafetariaregeling versie 20 juli 2020 – Bulgaars

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de cafetariaregeling? Bijvoorbeeld of de regeling jaarrond mag worden toegepast, welk loon mag worden uitgeruild of wat nu precies het voordeel is voor u als werkgever? We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Lees ze hier.