BPL pensioen

BPL pensioen
21 september 2017 Mirthe Post

Laatste update: 28 september 2017, 11:29

BPL Pensioen regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. Zij hebben een verplichte pensioenregeling voor de hele bedrijfstak vastgesteld. Valt een bedrijf niet onder de verplichtstelling dan zijn er ook mogelijkheden voor vrijwillige aansluiting. De pensioenregeling bij BPL Pensioen is een middelloonregeling. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris en de diensttijd van de werknemer.

Wat moet een werkgever doen in het kader van pensioen?

Als werkgever bent u verplicht nieuwe medewerkers aan te melden bij BPL en de nieuwe medewerker ook te vertellen over het bestaan van het pensioenfonds. Werknemers van 21 jaar of ouder bouwen meteen pensioen op. Zijn werknemers nog geen 21 jaar? Dan bouwen zij geen pensioen op. Ze zijn wel verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Nieuwe werknemers moet u binnen een maand na indiensttreding aanmelden bij BPL Pensioen. Dit geldt ook voor werknemers die nog geen 21 jaar zijn.

U levert iedere maand of vier weken gegevens aan bij het BPL Pensioen via het werkgeversportaal. Het is ook mogelijk uw administratiekantoor hiervoor te machtigen. De rekencijfers, waaronder de hoogte van de pensioenpremie die u en uw werknemer moeten betalen, worden jaarlijks vastgesteld. Veranderd er iets bij uw werknemer? Denk aan meer of minder werken, arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd? Of heeft hij vragen over waardeoverdracht? Onderneem dan actie.

Ondersteuning voor werkgevers

BPL pensioen heeft meerdere middelen beschikbaar om u als werkgever te ondersteunen bij u pensioenvraagstukken:

  • Toolkit: alle informatie en documenten over pensioen die voor u als werkgever interessant zijn.
  • Werkgeversdesk: hier kunt u met al uw vragen terecht. Dit kan zowel online, per mail als telefonisch.
  • Pensioenconsulenten: hen kunt u benaderen voor onderwerpen die u liever persoonlijk bespreekt. Denk aan zaken als voorlichting aan medewerkers of begeleiding bij veranderingen op uw bedrijf die gevolgen hebben voor het pensioen.

Informatie voor werknemers

Na aanmelding ontvangt de nieuwe werknemer van BPL een startbrief met informatie over de pensioenregeling. Online is er voor werknemers veel informatie beschikbaar over pensioen. Verwijs uw werknemers bijvoorbeeld naar het Pensioen-123. Hier staat uitleg over de pensioenregeling. Jaarlijks krijgen werknemers een pensioenoverzicht (UPO), waarop staat welk bedrag er jaarlijks uitgekeerd gaat worden wanneer de medewerker met pensioen gaat. Tevens is er een werknemersdesk waar contact mee kan worden opgenomen. Tot slot kunnen werknemers op www.mijnpensioenoverzicht.nl zelf inzien (na inloggen met DigiD) wat zij, naast de AOW, aan pensioen hebben opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar).

0 Reacties

Laat een reactie achter