Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023 is:

Leeftijd Jeugdloon-percentagePer maand Per week Per dag
21 jaar en ouder100% € 1.995,00 € 460,40 €  92,08
20 jaar80% € 1.596,00 € 368,30 €  73,66
19 jaar60% € 1.197,00 € 276,25 €  55,25
18 jaar50% €    997,50 € 230,20 €  46,04
17 jaar39,50% €    788,05 € 181,85 €  36,37
16 jaar34,50% €    688,30 € 158,85 €  31,77
15 jaar30% €    598,50 € 138,10 €  27,62

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2023:

Leeftijd 38 uur per week
21 jaar en ouder € 12,12
20 jaar € 9,70
19 jaar € 7,27
18 jaar € 6,06
17 jaar € 4,79
16 jaar € 4,19
15 jaar € 3,64

 

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.