Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Werkzaam op kantoor