Asielzoeker mag meer dan 24 weken per jaar werken

De Raad van State oordeelde vandaag, 29 november 2023, dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Deze richtlijn bevat normen voor de opvang van asielzoekers en stelt  onder andere dat asielzoekers daadwerkelijke toegang dienen te krijgen tot de arbeidsmarkt. De 24-weken-eis, geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) stelde dat asielzoekers maximaal 24 weken mochten werken in een periode van 52 weken. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank al twee keer dat de 24-weken-eis de effectieve toegang tot de arbeidsmarkt onnodig beperkt en verklaarde de 24-weken-eis onverbindend. Het UWV ging hiertegen in hoger beroep.

Op 29 november 2023 oordeelde de Raad van State dat deze 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Daarmee werd de 24-weken-eis onverbindend verklaard en zal niet meer worden toegepast. Als gevolg hiervan zal de regeling moeten worden aangepast en daarnaast zal het UWV met ingang van heden niet langer de 24-weken-eis toepassen bij aanvragen om een tewerkstellingsvergunning. De tewerkstellingsvergunning mag dus vanaf nu voor langer dan 24 weken worden afgegeven tot maximaal de duur van het Vreemdelingen Identiteitsbewijs, waarmee de asielzoeker aantoont rechtmatig in Nederland te verblijven.

Werk je op jouw bedrijf met asielzoekers, dan kunnen zij vanaf nu dus langer dan 24 weken per periode van 52 weken werken. Voorwaarde hierbij is dat de asielaanvraag van de desbetreffende asielzoeker minstens zes maanden in behandeling is. Daarnaast moet je als werkgever in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Bron: Rijksoverheid.nl