Agrarische sectoren gaan samen ‘overstappers’ werven

Wat houdt werken in de land- en tuinbouw in? Waar vind je vacatures? En: hoe zit het met salaris en arbeidsvoorwaarden in de agrarische sector? Álle agrarische sectoren gaan samen bouwen aan een website en publiekscampagne om die vragen te beantwoorden en werkzoekenden te motiveren voor een functie in de land- en tuinbouw. Het project, dat geleid wordt door LTO Noord, werd woensdag 12 april afgetrapt door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle agrarische sectoren.

In opdracht van de LTO-organisaties voerde onderzoeksbureau Sparkey Motivaction vorig jaar een onderzoek uit om te achterhalen hoe Nederlanders kijken naar werken in de land- en tuinbouw. Het onderzoek liet zien dat veel Nederlanders een positieve grondhouding hebben over de agrarische sector en dat 28% ervoor openstaat om een overstap te maken. Hierbij blijken mensen weinig voorkeur te hebben voor een specifieke deelsector. Verder blijkt dat respondenten heel weinig beeld hebben bij de functies en kansen in de agrarische sectoren.

Eén verhaal voor 16 sectoren

Deze conclusies zijn aanleiding voor de agrarische sectoren om de handen in een te slaan en samen te gaan werven. Eric Douma, Portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO: ‘Er is sprake van arbeidskrapte, werkgever staan te springen om goed personeel. Als dan uit onderzoek blijkt  dat er animo is voor werken in de land- en tuinbouw, maar dat potentiële werknemers niet weten hoe of waar ze kunnen solliciteren, moet je wat doen. Gezamenlijk kunnen we harder op de trom slaan en zorgen dat men voor de land- en tuinbouw kiest. Ik ben heel blij dat alle sectoren zich aan dit project hebben verbonden.’

Het meerjarige arbeidsmarktproject, dat vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt gefinancierd door alle werkgevers in de sector, werd afgelopen woensdag 12 april afgetrapt. De klankbordgroep, met vertegenwoordigers vanuit alle sectoren, van veehouderij tot boomkwekerij, glastuinbouw en multifunctionele landbouw, dacht na over hoe een gezamenlijke wervingscampagne eruit moet komen te zien.

Campagne

Projectleider Mirthe Post van LTO Noord geeft aan dat er al veel aanknopingspunten zijn gevonden om mee verder te bouwen: “Uit het onderzoek blijkt dat mensen die openstaan voor onze sector zich vooral voelen aangetrokken door drie zaken: werken in verbinding met de natuur of dieren, veel afwisseling en vrijheid in het werk en het feit dat werk in onze sector echt van maatschappelijke waarde is. Dat zijn zaken waar alle sectoren zich in herkennen en die ons aan elkaar verbinden. Dit zijn mooie haakjes waar we op verder willen bouwen in de campagne.”

Meer weten?

De campagne wordt aan het einde van dit kalenderjaar gelanceerd. Naast een publiekscampagne, worden werkgevers vanuit het project ook ondersteund met tools, trainingen en communicatiemiddelen die ze zelf kunnen inzetten voor hun eigen werving en selectie van zij-instromers. LTO Noord voert dit project uit in samenwerking met ZLTO, LLTB, LTO Nederland en alle vaktechnische organisaties. De financiering komt vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met projectleider Mirthe Post via mpost@ltonoord.nl