Afstandsvergoeding cao Open Teelten per 1 januari 2023

Regenachtige dag op het platteland

De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten worden per 1 januari 2023 geïndexeerd met 8,1%. Jaarlijks wordt deze vergoeding geïndexeerd op basis van de stijging van de consumentenprijsindex. In onderstaande bedragen is deze verhoging verwerkt. Kijk in artikel 41.b en c van de cao Open Teelten voor de bijbehorende cao-bepalingen.

 

AfstandBedrag per gewerkte dag
Meer dan 10 tot en met 15 km€ 4,14
Meer dan 15 km€ 5,73
Meer dan 5 tot en met 10 km
(let op! alleen bij verworven rechten)
€ 3,26

 

Gerelateerde berichten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.