Afscheid Diana Eleveld van Werkgeverslijn

Vele werkgevers kennen haar stem van een telefoongesprek of haar gezicht van een webinar of werkgeversbijeenkomst. Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, neemt na ruim 17 jaar afscheid van deze advieslijn. “Met de Werkgeverslijn hebben we niet alleen hulp kunnen bieden. We zitten dicht op de leden. Wij horen wat er speelt en brengen deze signalen naar de belangenbehartigingsorganisaties en terug.”

Het is eind 2005 als Diana komt werken bij de cao werkgevershelpdesk. Waar de helpdesk toen een telefoonlijn was voor cao-advies, is de vraagbaak nu uitgegroeid tot een platform met alle werkgeversthema’s. Van werkgeversavonden tot journaals en van een online kennisbank tot webinars. “En elk jaar blijft het aantal vragen maar stijgen,” vertelt Diana trots.

“Hoe we tegen werkgeverschap aankijken is echt veranderd de afgelopen jaren. Onze sector ligt onder een vergrootglas en werkt steeds vaker met personeel, mede doordat bedrijven groeien. Werkgeverschap is niet meer iets wat je erbij doet en het gaat niet alleen om een goede beloning. Hoe je met je werknemers omgaat en je profileert naar buiten toe, dat is zeker zo belangrijk.”

Persoonlijk contact

Het leuke aan de Werkgeverslijn is dat het echt ergens over gaat en heel divers is. Je acteert op het snijvlak van het persoonlijke, het zakelijke en de wetgeving,” aldus Diana. “Met onze advieslijn en de voorlichtingsbijeenkomsten in het land ben je continue in gesprek met werkgevers. Wat ik erg waardeer is dat agrarische werkgevers erg praktisch zijn. Ze vinden wel een manier om met nieuwe regels om te gaan. Zelf probeer ik mij dan ook altijd de vraag te stellen: als ik vandaag met nieuwe regels aan de slag zou moeten, wat moet ik dan nu moeten weten en doen? En zo ging ik samen met collega’s aan de slag om de juiste informatie en tools samen te stellen.

Zeker ook als het moeilijk wordt, proberen we er als Werkgeverslijn te zijn. Toen aan het begin van corona karren met voedsel en bloemen weggegooid werden, konden wij in eerste instantie nog niet veel informatie geven over compensatieregelingen. Soms waren dat wel echt emotionele gesprekken. Het heeft me geraakt dat we vaak toch werden bedankt en dat de gesprekken werden gewaardeerd. Terwijl de ondernemers op dat moment in de problemen zaten en wij het grote leed nauwelijks konden verzachten.”

Knooppunt tussen ondernemer en beleid

Tijdens de pandemie werd het voordeel van het nauw contact tussen de Werkgeverslijn en de belangenbehartiging nog eens extra benadrukt. “Wij hoorden meteen aan de telefoon welke maatregelen wel en niet konden werken voor werkgevers. Dit kan je via de belangenorganisaties meteen laten doorklinken in Den Haag. En ook richting werkgevers konden we door de contacten daar heel snel anticiperen. Nieuwe maatregelen en het instellen van noodfondsen konden we bijvoorbeeld als eerste aan onze sector vertellen en vertalen naar de praktijk.”

Ook 2015 kan Diana zich nog goed herinneren. De overheid veranderde de ketenbepaling, waardoor werkgevers eerder een vast contract zouden moeten aanbieden aan werknemers. “We konden als eerste sector in Nederland voor seizoenarbeiders een uitzondering krijgen op de wettelijke regeling. Mede door een samenspel met het beleidsteam en de vragen en opmerkingen die wij hoorden aan de telefoon en bij bijeenkomsten. Zo zie je dat het ook echt belangrijk is dat ondernemers contact opnemen als ze ergens tegenaan lopen, ook als ze daarbij geen vraag hebben. En dat wil ik werkgevers dan ook zeker meegeven: bel ons op, bezoek onze bijeenkomsten en laat van je horen. Jullie opmerkingen en vragen zijn voor ons het belangrijkste ingrediënt om ons werk goed te kunnen doen.”

Regelgeving die aansluit bij praktijk

Vanaf maart werkt Diana voor LTO Nederland, waar ze als themaspecialist Ondernemerschap & Onderwijs ook op het thema arbeid actief blijft. “Ik hoop de praktijk en lobby zo goed mogelijk op elkaar aan te kunnen sluiten door samen met de collega’s goed in beeld te houden wat er leeft in de sector. Belangrijk daarbij is de verbinding met de verschillende regio’s en sectoren om actief met ondernemers in gesprek te blijven.”

Adviseurs Maartje Jager, Marten van Lenthe en Marco Bellekom blijven voorlopig de vertrouwde stemmen van de Werkgeverslijn. De zoektocht naar een opvolger van Diana is net gestart, bekijk de vacature en deel deze vooral in je netwerk zodat we snel weer op volle kracht zijn bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.