Aanpassing loontabellen cao Open Teelten

Rekenmachine

De loontabellen in de cao Open Teelten zijn aangepast. Dat was nodig om een vanuit de wetgever niet wenselijk geacht onderscheid tussen 21- en 22-jarigen op te lossen.

Iemand die als 21 jarige of ouder in dienst treedt ontvangt, in de meeste gevallen, in de nieuwe situatie een salaris op schaal 0. Deze werknemer krijgt in het tweede halfjaar al een periodiek. Heeft de werknemer van 21 jaar of ouder 1 jaar in de functie gewerkt, dan stroomt hij in op schaal 1. Iedereen tot en met 20 jaar krijgt het jeugdloon.

Geadviseerd wordt om de salarissen van medewerkers in deze leeftijdscategorie met terugwerkende kracht tot 1 april 2021 aan te passen om zo in lijn met de cao te blijven.