Aanmelding piekarbeiders bij BPL Pensioen blijft tijdelijk mogelijk op de vertrouwde wijze

Akkerbouwers op het veld bij een rij uien

Het nieuwe aangifteportaal van BPL Pensioen geeft problemen bij de aanmelding van groepen piekarbeiders. In het nieuwe portaal blijkt het alleen mogelijk om piekarbeiders handmatig aan te melden wat niet werkbaar is voor werkgevers en administratiekantoren. LTO Nederland heeft BPL Pensioen om een praktische en werkbare oplossing verzocht. Vanaf 1 april a.s. komt de oude en vertrouwde wijze van aanleveren voor piekarbeid tijdelijk weer in de lucht. Werkgevers en administratiekantoren worden hierover rond 1 april per brief geïnformeerd door BPL Pensioen.

BPL Pensioen heeft in de loop van 2020 besloten om met ingang van 2021 te gaan werken met de zogenaamde UPA-aanlevering (uniforme pensioenaangifte). In dit nieuwe aangifteportaal is ook een module ingebouwd voor het aanmelden van piekarbeiders. Dit portaal is zodanig gebouwd dat elke piekarbeider handmatig moet worden aangemeld; het geautomatiseerd aanmelden van groepen piekarbeiders door werkgevers of administratiekantoren is hierin nog niet mogelijk.

LTO Nederland vindt dit onwerkbaar en heeft bij BPL Pensioen aangedrongen op een werkbare oplossing. BPL Pensioen zorgt ervoor dat vanaf 1 april 2021 de ‘oude’ aanmeldomgeving voor piekarbeiders weer operationeel en bruikbaar is. Achter de schermen wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het geautomatiseerd aanmelden van groepen in het nieuwe aangifteportaal.