903 werkgevers in de landbouwsector lopen het risico op terugbetaling NOW

Het UWV is een campagne gestart om werkgevers erop te wijzen dat de definitieve berekening van een aantal NOW-aanvragen binnen een maand gedaan moet worden. Het gaat hierbij om de aanvragen uit 2020 en 2021. Dit zijn de periode 3.1, 3.2, 3.3 en 4. Deze vier perioden moeten voor 22 februari 2023 definitief gemaakt worden. Het gaat om ruim 50.000 werkgevers. In de sectoren landbouw, groenvoorziening en visserij  zijn er  903 werkgevers die één of meerdere aanvragen definitief moeten maken.

Werkgevers die hun aanvraag niet op tijd definitief maken lopen het risico het gehele NOW-bedrag terug te moeten betalen.

Het UWV heeft een dashboard ontwikkeld om zicht te krijgen op de situatie. Het dashboard is hier te vinden.

het UWV geeft handige tips rondom de aanvraag NOW. Deze zijn hier te vinden.

Bron: Deadline definitieve berekening vier periodes NOW nadert (uwv.nl)