januari 2022

Op donderdag 23 mei 2024 organiseerde het IPA samen met de VNG het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’. Drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kon er geconcludeerd worden dat er al heel wat stappen gemaakt zijn.

BPL pensioen verstuurt binnenkort weer het werknemer pensioenoverzicht

Binnenkort gaat BPL pensioen weer de UPO’s versturen.  UPO staat voor Uniform Pensioen Overzicht. Dit overzicht ontvangt iedere werknemer elk…

Typefout bij loon 15-jarige

In de nieuwe loontabel in de cao Glastuinbouw is helaas een typefout gemaakt. Op 1 juli 2024 staat bij het…

Subsidieregeling Praktijkleren weer open voor aanvragen

Werken er BBL’ers of deeltijdstudenten op jouw bedrijf? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren! Deze…

Veel interesse van werkzoekenden voor Beter Uitzicht in de land- en tuinbouw

Het arbeidsmarktplatform over werken in de primaire land- en tuinbouwsector dat vorige maand gelanceerd werd, Beter Uitzicht, is al meer…

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Heb je medewerkers op jouw bedrijf die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt? Dan kan het zijn dat je daarvoor…