Zorgverzekering voor arbeidsmigranten via het uitzendbureau

Zorgverzekering voor arbeidsmigranten via het uitzendbureau
2 oktober 2018 Maartje Jager

Laatste update: 25 februari 2019, 13:49

Wie in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht minimaal een Nederlandse basis zorgverzekering af te sluiten. Iedereen die geen Nederlandse zorgverzekering afsluit loopt kans op een boete. Gelukkig regelen bijna alle agrarische werkgevers deze zorgverzekering al voor hun buitenlandse werknemers. U verzekert hen daarmee voor zorg uit het basispakket. Helaas werden onlangs enkele ondernemers geconfronteerd met uitzendkrachten die bij hen werkten en geen zorgverzekering hadden. Dat heeft veel sores en vertraging gegeven toen één van de uitzendkrachten zorg nodig had. Hoewel het uitzendbureau de formele werkgever was, heeft ook de inlener (de agrarische ondernemer) hier veel problemen mee gehad. Omdat er vrijwel altijd sprake is van een taalbarrière verloopt de communicatie veelal via het bedrijf waar arbeid verricht wordt. Gelukkig is het in dit geval uiteindelijk wel goed gekomen met de werknemer en de betaling van de zorgkosten. Maar dit is voor ons wel aanleiding om het onderwerp nogmaals bij u onder de aandacht te brengen.

De kosten van de zorgverzekering mag de werkgever (onder voorwaarden) inhouden op de loonstrook. Dat gebeurt voor buitenlandse arbeidskrachten ook (bijna) altijd. Wij sluiten niet uit dat uitzendkrachten kiezen voor een uitzendbureau waarbij onder de streep het hoogste bedrag staat en dat door de uitzendkracht dan niet verder gekeken wordt. Hiermee zou een uitzendbureau in de concurrentiestrijd om de werknemer, verleid kunnen worden om de zorgverzekering niet actief aan te bieden. En de kosten dus ook niet in te houden voor die zorgverzekering, waardoor het nettoloon hoger uitvalt maar de werknemer dus onverzekerd is. Behoorlijk kortzichtig en uiteindelijk ook financieel ongunstig voor de werknemer omdat die daarmee ook geen zorgtoeslag kan krijgen. Deze ligt vaak nog hoger dan de premie van collectieve zorgverzekering.

Ons advies is om er niet alleen voor te zorgen dat uw eigen werknemers verzekerd zijn maar (als u daarmee werkt) ook goede afspraken te maken met uw uitzendbureau. Laat hen schriftelijk verklaren dat hun werknemers goed verzekerd zijn voor zorg, zodat niemand onverzekerd op uw bedrijf werkt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.ltoarbeidskracht.nl/zorgverzekering. U kunt bij LTO arbeidskracht ook de zorgverzekering voor uw werknemers afsluiten. Zij verzorgen dit tevens voor uitzendbureaus.

0 Reacties

Laat een reactie achter