Wordt de ongewijzigde verlenging van de cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard?

Wordt de ongewijzigde verlenging van de cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard?
10 maart 2017 Diana Eleveld

Laatste update: 23 maart 2017, 14:51

Half februari 2017 hebben sociale partners een principe akkoord bereikt om de cao Open Teelten ongewijzigd te verlengen voor 4 maanden. Inmiddels zijn alle cao-partijen ook formeel akkoord en is de aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om een cao inclusief AVV-besluit tijdelijk en eenmalig te verlengen met een periode van maximaal één jaar. Deze mogelijkheid is nu benut door cao-partijen om zo geen cao-loze en AVV-loze periode te laten ontstaan. De ongewijzigde verlenging van de cao Open Teelten zal dus vanaf 1 april 2017 ook algemeen verbindend zijn verklaard. Het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de algemeen verbindend verklaring te verlengen tot en met 31 juli 2017 is op 20 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter