Wil jij de vragenlijst hybride werken invullen?

Wil jij de vragenlijst hybride werken invullen?
13 september 2021 Diana Eleveld

Een deel van de werkgevers in Nederland geeft aan dat ze verwachten dat er ook na de coronacrisis hybride zal worden gewerkt: deels op de werklocatie en deels thuis. Het kabinet heeft op 30 maart jl. aan de SER advies gevraagd over hybride werken. Hierin vraagt het kabinet onder andere wat de overheid moet doen om hybride werken te ondersteunen, en wat werkgevers en werknemers zelf kunnen doen. Veel organisaties zijn bezig, of zullen bezig (moeten) gaan, met het vormgeven van hybride werken beleid. In dit proces moeten allerlei keuzes worden gemaakt.

In deze vragenlijst vragen we je waarom en hoe jij het ‘hybride werken’-beleid na corona vormgeeft, en welke aspecten in het bijzonder jouw aandacht hebben. Met de resultaten krijgen we inzicht in hoe werkgevers bezig zijn met hybride werken, wat voor hen beweegredenen zijn om dat op een bepaalde manier vorm te geven, en welke afstemming en kaders zij daarvoor nodig hebben. Die inzichten zijn input voor het SER-advies.

Het invullen van het onderzoek kost je ongeveer vijf minuten. De vragenlijst sluit 20 september. Klik op deze link https://questions.directresearch.nl/open/2200 om naar de vragenlijst te gaan.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!

Deze uitvraag is een initiatief van de werkgeversorganisaties
LTO Nederland – VNO-NCW en MKB-Nederland – AWVN – ZPW

0 Reacties

Laat een reactie achter