Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen
4 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 7 december 2016, 16:42

Zowel voor de werkgever als de werknemer is er een aantal wettelijke verplichtingen waar u zich aan dient te houden. In het kader van ziekteverzuimbeleid moet u zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. U kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Een andere verplichting is de loondoorbetalingsverplichting. Een overzicht van deze wettelijke verplichtingen is hier weergegeven.

0 Reacties

Laat een reactie achter