Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
29 mei 2017 Maartje Jager

Laatste update: 9 juni 2017, 10:14

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017 met 0,89% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017 is:

Leeftijd WML jeugdloonpercentage WML per maand WML per week WML per dag
22 jaar en ouder 100% € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar 85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar 70% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar 55% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar 47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar 39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar 34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar 30% € 469,60 € 108,40 € 21,68

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Vanaf 1 juli 2017 worden de jeugdloonpercentages verhoogd. Jongeren van 22 jaar krijgen recht op het volledige (volwassen) minimumloon. De percentages van jongeren van 18, 19, 20 en 21 jaar stijgen ook. Dit is terug te zien in bovenstaande tabel. Meer informatie over deze wetswijziging vindt u hier.

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar het kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2017:

Leeftijd Uurloon
22 jaar € 9,51
21 jaar € 8,09
20 jaar € 6,66
19 jaar € 5,23
18 jaar € 4,52
17 jaar € 3,76
16 jaar € 3,29
15 jaar € 2,86

Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.

0 Reacties

Laat een reactie achter