Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer
15 juni 2018 Maartje Jager

Het wetsvoorstel WIEG regelt dat partners per 1 januari 2019 recht op 5 dagen geboorteverlof krijgen, betaald door de werkgever. Bovendien krijgen zij per 1 juli 2020 het recht om maximaal 5 weken onbetaald geboorteverlof op te nemen met recht op een uitkering van maximaal 70% van het loon. Hoewel het wetsvoorstel sympathiek is, wijst LTO Nederland het wetsvoorstel af vanwege de praktische gevolgen én het eenzijdig neerleggen van de rekening bij werkgevers.

Het Kabinet wil met dit wetsvoorstel ouders met kinderen ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. Het wetsvoorstel gaat voorbij aan een duidelijk advies van de SER dat het Kabinet adviseert om alle verlofregelingen rondom geboorte te bundelen in een geboorteverlofregeling. Ook stelt de SER voor om de kosten hiervan te dekken uit algemene middelen en de rekening niet alleen bij werkgevers neer te leggen. De verplichting tot loondoorbetaling en de kosten voor vervanging tijdens het 5 weken geboorteverlof komen allemaal voor rekening van de werkgever. Zelfs de uitkering van 70% wordt betaald uit premies die door werkgevers worden gefinancierd.

LTO Nederland wil een ander en eenvoudiger verlofstelsel rondom de geboorte en steunt het in de SER ontwikkelde en breed gedragen voorstel. LTO Nederland blijft de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kritisch volgen en de politiek aanspreken op de consequenties voor werkgevers.

 

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter