Wet Arbeidsmarkt in Balans: een overzicht van de wijzigingen

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een overzicht van de wijzigingen
22 juli 2019 Mirthe Post

Laatste update: 6 augustus 2019, 09:35

Per 1 januari 2020 wordt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Het Kabinet heeft met deze wet tot doel om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aangaan van een vast contract wordt aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers wat tot meer zekerheid voor werkenden leidt. De kosten- en risicoverschillen tussen vaste en tijdelijke contracten worden verminderd, waarbij tijdelijke contracten minder aantrekkelijk en duurder worden gemaakt.

Werkgeversorganisaties in de agrarische sector (LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, Plantum, Anthos) hebben zich tot op heden fel verzet tegen de gevolgen van de WAB voor seizoenarbeid. Werkgevers met seizoenarbeid zullen naar verwachting een hogere WW-premie dan de huidige hoge WW-premie voor hun kiezen krijgen. Hoewel de wet inmiddels is aangenomen, blijven de werkgeversorganisaties in gesprek met de politiek over de gevolgen voor seizoenarbeid.

De belangrijkste wijzigingen vindt u alvast hier.

Wat betekent dit voor u als agrarisch werkgever?

Op dit moment werkt de Werkgeverslijn de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor agrarische werkgevers uit en wat deze in de dagelijkse praktijk gaan betekenen. In oktober 2019 zal de Werkgeverslijn uitgebreid aandacht besteden aan de praktische vertaling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op een speciale themapagina en in de nieuwsbrief. Ook zullen wij dan een webinar organiseren over dit onderwerp.

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter