Werkgeversorganisaties verwachten constructief cao-overleg met CNV én FNV

Werkgeversorganisaties verwachten constructief cao-overleg met CNV én FNV
5 december 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 9 december 2019, 12:14

Vandaag, donderdag 5 december, overhandigde een delegatie van de FNV namens hun collega’s uit de glastuinbouw een petitie aan de werkgevers. Dat gebeurde voorafgaand aan de onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw. In de aankondiging van de petitie, een dag eerder, stelde bestuurder Sander Martins dat zij alleen plaatsnemen aan de onderhandelingstafel als “de werkgevers met een normale inzet komen.” Namens de werkgeversorganisaties zei onderhandelaar Ilse Lensink er vanuit te gaan dat zij gewoon met CNV én FNV in gesprek gaat.

Op maandag 30 september gaf het FNV aan niet verder te willen onderhandelen over een nieuwe Cao voor de glastuinbouw. Een besluit dat Lensink niet kon plaatsen, omdat het overleg een week eerder werd afgesloten met het plannen van vervolgafspraken voor begin december en januari. De werkgeversorganisaties zijn ondertussen doorgegaan met de voorbereidingen van de onderhandelingsronde van vandaag.

Grote invloed WAB
Op verzoek van AD Westland gaf Ilse Lensink een reactie op de aankondiging van het FNV. Een deel van die reactie is vandaag meegenomen in het regiodeel van de krant (zie bijlage). In de complete toelichting stelt zij dat de werkgevers – vertegenwoordigd door Glastuinbouw Nederland en Plantum – in gesprek wensen te gaan over een nieuwe Cao voor de glastuinbouw. “De Wet Arbeid in Balans heeft alleen grote invloed op het proces. Werkgevers worden onevenredig getroffen door de gevolgen van de WAB. Gelukkig heeft de wetgever onderkend dat er sectoren zijn die bij de planning van het werk in sterke mate te maken hebben met de onvoorspelbaarheid die wordt veroorzaakt door de invloed van het klimaat op de groei van het gewas.”

Totaalplaatje
Om die reden is in de WAB aan sectoren de gelegenheid geboden om op een aantal punten binnen vastgestelde kaders af te wijken van de wet. Dit moet worden vastgelegd in een Cao. “Dit is wat wij hebben ingebracht in ons eerste gesprek. FNV en CNV Vakmensen hebben aangegeven dat zij graag van de werkgevers een totaalplaatje wensen te ontvangen om dat vervolgens met elkaar uit te onderhandelen. Dit hebben wij begrepen en de uitwerking zal dan ook tijdens de onderhandelingsronde van 5 december worden gedeeld en besproken”, zo geeft Ilse Lensink aan.
Glastuinbouw Nederland en Plantum hebben de stukken en agenda voor dit overleg ontvangen zonder dat daarbij voorwaarden zijn gesteld waaraan moet zijn voldaan alvorens met elkaar in gesprek te gaan. “Wij gaan er dan ook vanuit dat we aan tafel zitten met zowel FNV en CNV en constructief de onderhandelingen in gaan”, aldus Ilse Lensink.

Download: Bonden stellen eisen voor nieuw cao-overleg

Bron: Glastuinbouw Nederland, 5 december 2019

 

0 Reacties

Laat een reactie achter