Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren impasse cao-overleg

Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren impasse cao-overleg
3 december 2018 Diana Eleveld

Werkgeversorganisaties Plantum en LTO Glaskracht Nederland betreuren dat de onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw vandaag in een impasse zijn geraakt. In totaliteit, met aanpassing van een aantal regelingen, komen de werkgevers tot een verhoging van ruim 5% voor de komende twee jaar. Werkgevers vinden dit een reëel bod.

Daarnaast willen werkgevers in de nieuwe cao gehoor geven aan het signaal dat tijdelijke werknemers hun overuren in de week dat zij de uren hebben gemaakt uitbetaald willen krijgen. Op basis van het huidige model behoort dit niet tot de mogelijkheden en is de kans groot dat ‘plusuren’ in een week gedurende het jaar worden verrekend met ‘minuren’ in latere weken dat jaar. Het model aanpassen levert een voordeel op voor de tijdelijke werknemers. De werkgevers hechten veel waarde aan goed werkgeverschap waarbij een goede cao, naleving van die cao en duurzame inzetbaarheid belangrijke aspecten zijn.

Nieuwe cao
Werkgeversorganisaties voorzien dat per 1 januari 2019 nog geen nieuwe cao is afgesloten. Zij gaan daarom hun leden adviseren om lopende het onderhandelingstraject alvast op vrijwillige basis per 1 januari 2019 de lonen te verhogen met hetzelfde percentage waarmee ook het wettelijk minimumloon per die datum wordt verhoogd. Dit percentage is 1,34%. De verhoging van 1,34% geldt alleen voor alle loonschalen die niet zijn gekoppeld aan het WML. Op 11 februari 2019 worden de onderhandeling vervolgd.

Bron: LTO Glaskracht Nederland en Plantum

0 Reacties

Laat een reactie achter