Werkgeversbijeenkomsten 2017 in volle gang

Werkgeversbijeenkomsten 2017 in volle gang
28 maart 2017 Mirthe Post

Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen?

20 maart 2017 was de eerste werkgeversbijeenkomst van het jaar in Swifterbant. Tijdens de bijeenkomst luisterden de aanwezigen in de zaal van Shortgolf naar vier inleiders: Herman Bus van NFO, Linda van Gerwen van LTO Arbeidskracht, Diana Eleveld van de Werkgeverslijn en Mariëlle Mulder van de Fruitacademie.

Herman Bus opende de bijeenkomst in Swifterbant.  “We zitten op een racefiets, maar worden tegengehouden door de ‘blubber’.” Dat was de titel van de avond. We hebben het allemaal goed voor elkaar, alleen werken de wetten niet altijd mee. Herman Bus behandelde samen met Diana Eleveld diverse ontwikkelingen en vernieuwingen rond bijvoorbeeld de  WWZ, WAS, het WML, ZZP’ers en de cafetariaregeling.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Herman Bus begon de presentatie over de WAS(=Wet Aanpak Schijnconstructies). Per 1 januari 2017 mogen de kosten van huisvesting en de zorgpremie niet meer verrekend worden via de loonstrook. Herman Bus: “WAS is een muur, maar gelukkig zitten in de muur via een Algemene Maatregel van Bestuur(=AMvB) twee deuren: de zorgverzekering en de huisvesting. De pijn zit in bij de huisvesting, want we hebben nog geen geaccrediteerde instellingen die mogen controleren. We zoeken naar aansluiting bij bestaande certificeringsschema’s zoals GLOBAL GAP en MPS GAP, want we worden al genoeg gecontroleerd.”

 Cao´s en loonsomfactoren

Vervolgens nam Diana Eleveld het stokje over. Zij vertelde over verschillende onderwerpen van cao’s Open Teelten en Dierhouderij tot loonsomfactoren. Diana Eleveld“We spreken vaak werkgevers die denken dat uitzendkrachten goedkoper zijn. Maar dat is vaak niet zo, als je alle kosten die je aan een uitzendbureau betaalt, goed bekijkt en meerekent.”  Via deze website kunt u binnenkort een rekentool invullen om uit te rekenen wat de totale kosten per werknemer zijn. Een ander aandachtspunt dat besproken werd, is de verhoging van het Wettelijk Minimum (Jeugd)loon per 1 juli 2017 voor jongeren van 18 t/m 23 jaar.

LTO Arbeidskracht en Fruitacademie aan het woord

Linda van LTO Arbeidskracht vertelde over de mogelijkheden voor het inhouden van premies voor zorgverzekeringen. “Inhoudingen op het WML mogen alleen plaatsvinden als de werknemer hiertoe een schriftelijke volmacht aan u heeft gegeven. Bij LTO Arbeidskracht kunt u informatie vinden over de premies.” Mariëlle Mulder vertelde kort over de scholing via de Fruitacademie. Zij stimuleren scholing daarom kunt u via fonds Colland Arbeidsmarkt subsidie aanvragen voor uw werknemers.

Aanmelden

De komende tijd worden nog acht bijeenkomsten georganiseerd in: Schagen, Sevenum, Etten-Leur, Goes, Klimmen en Drachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de sprekers verschillende onderwerpen. Wilt u een bijeenkomst bijwonen bij u in de buurt? Meld u via het digitale aanmeldformulier aan.

 

Heeft u nog vragen? U kunt de vragen meenemen naar de bijeenkomst of u kunt bellen naar: 088 888 66 88.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter