Werkgevers zijn geen pinautomaten van gratis geld

Werkgevers zijn geen pinautomaten van gratis geld
29 juli 2019 Lytsa

Werkgevers zien de loonkosten jaar in jaar uit stijgen, terwijl de netto-inkomens voor werknemers niet of nauwelijks toenemen ondanks stijgende cao-lonen. Die achterblijvende inkomensontwikkeling van werknemers en stijgende loonkosten zijn een steeds grotere bron van zorg voor werkgevers en werknemers. Maakt de overheid arbeid in Nederland niet te duur? En hebben arbeidsintensieve sectoren nog wel toekomst in Nederland of moeten werknemers vervangen worden door robots? De vraag rijst of Nederland zich internationaal niet uit de markt prijst.

Het verschil tussen het netto-inkomen van een werknemer en de totale lasten voor de werkgever groeit. Deze zogenaamde wig is de afgelopen jaren groter geworden door de hogere, sociale premies die werkgevers moeten afdragen. Werkgevers voelen zich steeds meer een pinautomaat van gratis geld. En ook de komende jaren nemen de arbeidskosten alleen maar verder toe.

Verdere kostenstijging

De nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt namelijk vanaf 2020 voor een verdere toename. Met name de transitievergoeding vanaf dag 1 bij ingang van een arbeidscontract en de invoering van de hoge en lage WW-premie, die afhankelijk wordt gemaakt van het type contract, zorgen voor een forse kostenstijging. Uit onderzoek van LTO Nederland kan dit, afhankelijk van het bedrijf, wel oplopen tot 7% extra werkgeverslasten vanaf 2020.

Voorbereid op de toekomst

LTO Nederland strijdt op diverse fronten om de stijgende kosten van arbeid in te dammen en om tot een eerlijkere verdeling in de keten te komen. LTO Nederland blijft zich keihard inzetten om de effecten van de WAB voor specifiek werkgevers met veel seizoenarbeid van tafel te krijgen. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en worden oneerlijke handelspraktijken aangepakt.

Desondanks is het belangrijk dat de land- en tuinbouw investeert in mechanisering, automatisering en robotisering. LTO Nederland stimuleert de ontwikkeling van projecten gericht op de versnelde invoering van technische innovaties die teelt- en oogstwerkzaamheden uit handen nemen. Dit zijn belangrijke stappen om te nemen. Hoewel het menselijke kapitaal van groot belang is en zal blijven, moeten we in de land- en tuinbouw op weg naar minder afhankelijkheid van menselijk kapitaal.

Hans Koehorst
Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid
LTO Nederland 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter