Werkgevers kunnen huisvestingskosten niet inhouden op wettelijk minimumloon

Werkgevers kunnen huisvestingskosten niet inhouden op wettelijk minimumloon
9 maart 2017 Diana Eleveld

Laatste update: 17 maart 2017, 14:37

Gemaakte huisvestingskosten kunnen agrarische werkgevers niet inhouden op het wettelijk minimumloon omdat niet kan worden voldaan aan voorwaarden van de Wet Aanpak Schijnconstructies. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft LTO Nederland laten weten bij controles extra te letten op de betaling van minimaal het wettelijk minimumloon. Werkgevers die ervoor kiezen om de huisvestingskosten wel in te houden op het wettelijk minimumloon en daarmee niet voldoen aan de wettelijke eisen, worden door de Inspectie van SZW beboet. LTO Nederland adviseert de werkgevers die werknemers belonen met wettelijk minimumloon, om huisvestingskosten te factureren en te innen via (pin-)betaling of automatische incasso buiten de loonstrook om.

Huisvestingskosten mogen alleen worden ingehouden op het wettelijk minimumloon als aan drie voorwaarden is voldaan. Het belangrijkste knelpunt is dat er geen certificerende instellingen zijn die op basis van opgenomen cao-normen de kwaliteit van huisvesting kunnen controleren. ‘Agrarische werkgevers kunnen hun huisvesting op dit moment niet laten certificeren’, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. ‘Ook vergunningen van gemeenten en controles door gemeenten en de brandweer zijn niet voldoende.’

Inzet LTO Nederland

LTO Nederland vindt het onwenselijk dat werkgevers huisvestingskosten niet kunnen inhouden op het loon. ‘Het alternatief geeft veel onzekerheid en meer administratieve lasten bij de werkgevers’, aldus Wim van den Boomen. LTO Nederland is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om snel een oplossing te vinden die werkbaar is voor alle agrarische werkgevers die huisvesting bieden aan hun medewerkers voor de korte en lange termijn.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter