Werkgevers Glastuinbouw doen eindbod cao

Werkgevers Glastuinbouw doen eindbod cao
21 mei 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:03

Donderdagavond 16 juni sloten de onderhandelaars van LTO Glaskracht Nederland en Plantum met de werknemersorganisaties FNV en CNV de besprekingen over een nieuwe cao af met een eindbod. Beoogd is een cao met een looptijd van 3 jaar, die geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn. De ruimte voor de loonsverhoging in deze periode is deels gevonden in de verlaging van de premie die werkgevers betalen voor de seniorenregeling. Deze regeling wordt verlaagd van 0,5% naar 0,25%.

Glastuinbouw+ regeling
De onderhandelaars kwamen onder andere een vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel overeen inclusief een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Zo kan nu op de zaterdag van 6.00 – 14.00 uur gedurende 5 uur toeslagvrij worden gewerkt. Ook is een aparte regeling geïntroduceerd voor bedrijven waar structureel op zondag wordt gewerkt, namelijk de Glastuinbouw+ regeling. Hierdoor is de zondagstoeslag gedurende 5 uur verlaagd van 100% naar 0% van het uurloon. Dit sluit aan bij de praktijk op deze bedrijven waar het werk op de zondag in de regel beperkt blijft tot de noodzakelijk oogstwerkzaamheden. De bijkomende werkzaamheden vinden dan de volgende dag plaats.

Loonsverhoging
De cao heeft een looptijd van 3 jaar, van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. Gedurende de looptijd worden de lonen met in totaal 5 % verhoogd:

  • op 1 augustus 2016 met 2,25 %;
  • op 1 januari 2017 met 1,25 %;
  • op 1 juli 2017 met 1,00 %;
  • op 1 januari 2018 met 0,50 %.

Voor de cao Glastuinbouw en andere agrarische cao’s bereikten partijen onder regie van LTO Nederland eerder al in beginsel overeenstemming over een tussenpoos van 3 maanden in plaats van de wettelijke voorgeschreven tussenpoos van 6 maanden voor elkaar opvolgende (seizoen-)contracten. Deze regeling geldt voor een aantal teelt- en productiegebonden functies in de glastuinbouw. De afspraak kan nu in deze cao geëffectueerd worden.

Werkgevers geven verder hun medewerking aan de reparatie van het 3e WW-jaar overeenkomstig de afspraken die daarover in de Stichting van Arbeid zijn gemaakt. De premie voor de regeling komt ten laste van de werknemer.

Beoordeling
De onderhandelaars leggen het voorstel ter beoordeling voor aan de regiegroep cao Glastuinbouw, die op zijn beurt de besturen adviseert over het afsluiten van de cao. Ook de werknemersorganisaties FNV en CNV vragen instemming aan hun achterban.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter