Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw

Werkgevers doen eindbod cao Glastuinbouw
28 mei 2019 Maartje Jager

Laatste update: 5 juni 2019, 13:43

 

Werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland legden vandaag, 28 mei 2019, een eindbod neer voor een nieuwe cao. De voorwaarde om tot een cao te komen, duidelijkheid over het systeem van functiewaardering voor de medewerkers glastuinbouw I en II, is gerealiseerd. Het loonbod is 2,25% voor 12 maanden. Omgerekend naar de periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2020 komt dit neer op 3,35%. Deze verhoging gaat volgens het eindbod in op 1 juli 2019. De werkgeversorganisaties willen geen cao afsluiten voor de periode na 1 januari 2020, omdat zij de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans willen afwachten. Vakbonden leggen dit eindbod op dit moment aan hun bestuur en achterbannen voor. Ook de werkgeversorganisaties gaan het besluitvormingsproces in.

Functiewaardering
“Namens de werkgeversorganisaties kan ik zeggen dat we erg tevreden zijn met de verkregen duidelijkheid over het functiewaarderingssysteem in relatie tot medewerkers glastuinbouw I en II. Wij vinden het van groot belang dat onze werknemers kunnen variëren in werkzaamheden om fysieke problemen en eentonig werk te voorkomen. Voor ons is de zwaarte van het werk bepalend voor de indeling in schaal B of C en niet het aantal handelingen dat wordt verricht”, aldus Ilse Lensink, eerste onderhandelaar namens werkgeversorganisaties. Het tellen van handelingen is uit de NOK-matrix (Niveau Onderscheidende Kenmerken) en functiebeschrijvingen gehaald. Ook is een oplossing gevonden voor de interpretatie van directe leiding en toezicht.

Vereenvoudiging
Op basis van de ledenenquête hebben de werkgeversorganisaties ook ingezet op een vereenvoudiging van de arbeidstijdenregeling. “Ook hierin hebben we een aantal belangrijke aspecten gerealiseerd”, stelt Lensink. “In het jaarurenmodel is nu een weekafrekening mogelijk met een toeslag van dertig procent. Verder is een gelijkmatige verdeling van de stappen in functiejaren in loonschaal B bereikt en zijn de functiejaren 2 en 3 in schaal B gekoppeld aan de Cao-stijging. Daarnaast geldt in de perioden van maximaal vijftig uur in de week geen maximum aantal van negen uur per dag.”

Loonbod
De werkgeversorganisaties hebben een loonbod gedaan van 2,25% voor 12 maanden. Dit is de eerste verhoging sinds 1 januari 2018, terwijl de prijsindex in 2018 met 1,64% is gestegen en deze begin 2019 op 2,6% staat. Omgerekend naar 18 maanden (periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2020) is dit een feitelijk loonbod van 3,35%, dat we per 1 juli 2019 willen toekennen. De eventueel eerder vrijwillig betaalde 1,34% mag hiermee worden verrekend.

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter