Werkgever krijgt tot 1 april 2020 de tijd voor schriftelijkheidsvereiste WW-premie

Werkgever krijgt tot 1 april 2020 de tijd voor schriftelijkheidsvereiste WW-premie
7 januari 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 19 maart 2020, 14:47

Update 18 maart 2020: vanwege de corona crisis is er sprake van een versoepeling van deze regel. Werkgevers krijgen uitstel tot 1 juli 2020. Download hier het actuele kennisdocument premiedifferentiatie voor de meest recenter informatie. 

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten – ook wel schriftelijkheidsvereiste genoemd – voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot 1 april 2020 de lage WW-premie mogen afdragen, als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Bepaalde tijd is vaste arbeidsovereenkomst geworden

Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de lage WW-premie verschuldigd indien de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie. Of in het geval de werkgever beschikt over een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een dergelijk addendum is ook voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is.

Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. De hoofdregel is dat de werkgever de lage WW-premie mag betalen voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een vast contract, dat wil zeggen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Deze arbeidsovereenkomst moet bij de loonadministratie bewaard worden, dit mag ook digitaal. Meer informatie over de toepassing van de WW-premie leest u hier en alle informatie over de veranderingen door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans leest u op onze speciale themapagina www.werkgeverslijn.nl/wab.

De Werkgeverslijn heeft model arbeidsovereenkomsten ontwikkeld voor de sectoren Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. Deze kunt u gebruiken om de arbeidsvoorwaarden met uw werknemer op een goede manier vast te leggen, gebaseerd op de regels van de huidige cao. Uiteraard voldoet u met dit model ook aan het schriftelijkheidsvereiste van de WAB.

0 Reacties

Laat een reactie achter